Krystyna Karcz

Wizytator Ministerstwa Kultury Krystyna Karcz, Wiktor Jędrzejec, wiceminister Ministerstwo Kultury 2010, Zielona Góra; Ministry of Culture inspector Krystyna Karcz, Wiktor Jędrzejec deputy Minister of Culture, Zielona Góra, 2010
Wizytator Ministerstwa Kultury w regionie lubuskim i wieloletni zasłużony funkcjonariusz dyktatury komunistycznej Krystyna Karcz druga z lewej, Wiktor Jędrzejec, wiceminister Ministerstwa Kultury drugi od prawej, 4 września 2010, Zielona Góra

https://lsborkowski.com/pol/prowokacja-przeciwko-malgorzacie-gluchowskiej-30-czerwca-1997/

https://lsborkowski.com/pol/pismo-wizytator-cea-do-dyrektor-panstwowej-szkoly-muzycznej-w-zielonej-gorze-1999/

https://lsborkowski.com/pol/prowokacja-przeciwko-malgorzacie-gluchowskiej-1999/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-wizytator-centrum-edukacji-artystycznej-regionu-lubuskiego-27-pazdziernika-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-wizytator-cea-regionu-lubuskiego-27-pazdziernika-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-wizytatora-centrum-edukacji-artystycznej-w-regionie-lubuskim-14-listopada-2011/

https://lsborkowski.com/pol/informacja-malgorzaty-gluchowskiej-dla-wizytator-cea-regionu-lubuskiego-29-listopada-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-wizytator-cea-regionu-lubuskiego-5-grudnia-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-wizytator-centrum-edukacji-artystycznej-regionu-lubuskiego-16-grudnia-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-wizytator-centrum-edukacji-artystycznej-regionu-lubuskiego-20-grudnia-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-dyrektora-departamentu-szkolnictwa-artystycznego-ministerstwa-kultury-5-marca-2012/