Krystyna Karcz

Prowokacja Przeciwko Małgorzacie Głuchowskiej 30 Czerwca 1997

Pismo Wizytator CEA do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze 1999

Prowokacja Przeciwko Małgorzacie Głuchowskiej 1999

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubuskiego 27 Października 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator CEA Regionu Lubuskiego 27 Października 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej w Regionie Lubuskim 14 Listopada 2011

Informacja Małgorzaty Głuchowskiej dla Wizytator CEA Regionu Lubuskiego 29 Listopada 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator CEA Regionu Lubuskiego 5 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubuskiego 16 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubuskiego 20 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury 5 Marca 2012