Gainesville, Florida

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-borkowskiego-do-prorektora-uniwersytetu-w-poznaniu-9-czerwca-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-rektora-uniwersytetu-im-adama-mickiewicza-w-poznaniu-10-pazdziernika-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-sejmowej-komisji-edukacji-nauki-mlodziezy-11-pazdziernika-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-biura-partii-prawo-sprawiedliwosc-11-pazdziernika-2012/

https://lsborkowski.com/pol/letter-lech-s-borkowski-to-the-eu-commissioner-justice-fundamental-rights-citizenship-6-june-2013/

https://lsborkowski.com/pol/obywatelstwo-de-jure-i-obywatelstwo-de-facto-8-lipca-2014/

https://lsborkowski.com/pol/citizenship-de-jure-citizenship-de-facto-8-july-2014/

https://lsborkowski.com/pol/list-lecha-borkowskiego-rektora-uniwersytetu-poznaniu-30-wrzesnia-2015/

https://lsborkowski.com/pol/letter-from-lech-s-borkowski-to-university-rector-30-september-2015/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-19-lutego-2016/

https://lsborkowski.com/pol/critical-narrative-analysis/malgorzata-gluchowska-and-lech-s-borkowskis-letter-to-us-ambassador-to-poland/

https://lsborkowski.com/pol/m-gluchowska-and-ls-borkowskis-letter-to-british-ambassador-in-poland-2-april-2016/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-i-lecha-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-10-maja-2016/