Rektor UAM

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Prorektora Uniwersytetu w Poznaniu 9 Czerwca 2011

Nagroda Rektora 22 Września 2011

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 3 Listopada 2011

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 10 Listopada 2011

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM i Odpowiedź 21-25 Listopada 2011

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 24 Stycznia 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 8 Lutego 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 9 Października 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 10 Października 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 14 Lutego 2013

Dra Hab. Lech S. Borkowski Wizyta w Rektoracie UAM 9 Kwietnia 2013

Obywatelstwo De Jure i Obywatelstwo De Facto 8 Lipca 2014

Trzy Pokolenia Prześladowań Komunistycznych 8 Lipca 2015

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Premiera 12 Sierpnia 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 30 Września 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 30 Września 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Premiera 6 Października 2015

Decision to Expel Lech S. Borkowski from University in Poznan 29 October 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 9 Marca 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016