Fałszyzm

Cofnięcie Nagany 3 Stycznia 2012

Fałszyzm Permanentnego Stanu Wyjątkowego 5 Grudnia 2014

Solidarnie po Stronie Fałszyzmu 13 Grudnia 2014

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta 10 Maja 2016

Zorganizowana Przemoc Społeczna 6 Listopada 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 3 Stycznia 2017

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 4 Czerwca 2017