Leninizm

https://lsborkowski.com/pol/list-m-gluchowskiej-l-borkowskiego-premiera-10-grudnia-2017/