Bernard Czajka

http://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-prawnika-centrum-edukacji-artystycznej-4-stycznia-2012/