Bolesław Borkowski

Bolesław Borkowski Dokument Obozowy 20 Września 1954

Bolesław Borkowski, Document From Communist Concentration Camp 20 September 1954

List Bolesława Borkowskiego do Ambasady Polskiej w Mińsku 12 Sierpnia 1996

List z Mińska 27 Listopada 1996

Letter from Minsk 27 November 1996

Przedsięwzięcia Aktywne Przeciwko Rodzinie w Polsce. Łamanie Praw Człowieka i Praw Obywatelskich 24 Września 2013

Active Measures Against Family in Poland. Violations of Human Rights and Civil Rights 24 September 2013

Mordowanie Pamięci 1 Czerwca 2014

Killing the Memory 1 June 2014

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego 8 Października 2014

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej 9 Października 2014

Pismo IPN do Lecha S. Borkowskiego 28 Października 2014

Centralne Archiwum Wojskowe 31 Października 2014

Trzy Pokolenia Prześladowań Komunistycznych 8 Lipca 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Lecha S. Borkowskiego do Ministra Obrony 11 Kwietnia 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 10 Grudnia 2017

Letter From Małgorzata Głuchowska and Lech Borkowski to Prime Minister of Poland 10 December 2017