Bolesław Borkowski

https://lsborkowski.com/pol/boleslaw-borkowski-dokument-obozowy-20-wrzesnia-1954/

https://lsborkowski.com/pol/boleslaw-borkowski-document-communist-concentration-camp-20-september-1954/

https://lsborkowski.com/pol/list-boleslawa-borkowskiego-do-ambasady-polskiej-w-minsku-12-sierpnia-1996/

https://lsborkowski.com/pol/list-z-minska-27-listopada-1996/

https://lsborkowski.com/pol/letter-from-minsk-27-november-1996/

https://lsborkowski.com/pol/przedsiewziecia-aktywne-przeciwko-rodzinie-w-polsce-lamanie-praw-czlowieka-i-praw-obywatelskich-24-wrzesnia-2013/

https://lsborkowski.com/pol/active-measures-against-family-in-poland-violations-of-human-rights-and-civil-rights-24-september-2013/

https://lsborkowski.com/pol/mordowanie-pamieci-1-czerwca-2014/

https://lsborkowski.com/pol/killing-the-memory-1-june-2014/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-dyrektora-centralnego-archiwum-wojskowego-8-pazdziernika-2014/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-dyrektora-instytutu-pamieci-narodowej-9-pazdziernika-2014/

https://lsborkowski.com/pol/pismo-ipn-do-lecha-s-borkowskiego-28-pazdziernika-2014/

https://lsborkowski.com/pol/centralne-archiwum-wojskowe-31-pazdziernika-2014/

https://lsborkowski.com/pol/trzy-pokolenia-przesladowan-komunistycznych-8-lipca-2015/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-19-lutego-2016/

https://lsborkowski.com/pol/list-lecha-s-borkowskiego-do-ministra-obrony-11-kwietnia-2016/

https://lsborkowski.com/pol/list-m-gluchowskiej-l-borkowskiego-premiera-10-grudnia-2017/

https://lsborkowski.com/pol/letter-malgorzata-gluchowska-lech-borkowski-prime-minister-poland-10-december-2017/