Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 24 Listopada 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 7 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 16 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 23 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 1 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora 14 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 17 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury 28 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury 5 Marca 2012

Sekwencja Zdarzeń Wrzesień 2011 – Czerwiec 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 8 Września 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 14 Listopada 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta Polski 13 Lutego 2013

Próba Zamordowania Człowieka w Szkole Artystycznej

Ludobójstwo w Polsce Postkomunistycznej

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 26 Września 2015

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej Przekazane Policji w Zielonej Górze 5 Lutego 2016

Protokół Zeznania Małgorzaty Głuchowskiej Złożonego w Komendzie Miejskiej Policji 10 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016

Udział Głównego Wizytatora Ministerstwa Kultury w Zorganizowanych Działaniach Przestępczych