Karol Schmidt

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator CEA Regionu Lubuskiego 27 Października 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prawnika Centrum Edukacji Artystycznej 4 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 16 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Szkoły Muzycznej 24 Lutego 2012

Sekwencja Zdarzeń Wrzesień 2011 – Czerwiec 2012

Przykłady Dokumentów Sfabrykowanych Przez Dyrekcję PSM w Zielonej Górze 2012

Fałszowanie egzaminów dyplomowych

PSM w Zielonej Górze 2013 – 2014