Karol Schmidt

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-wizytator-cea-regionu-lubuskiego-27-pazdziernika-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-prawnika-centrum-edukacji-artystycznej-4-stycznia-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-dyrektora-centrum-edukacji-artystycznej-16-stycznia-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-dyrektor-szkoly-muzycznej-24-lutego-2012/

Sekwencja Zdarzeń Wrzesień 2011 – Czerwiec 2012

Przykłady Dokumentów Sfabrykowanych Przez Dyrekcję PSM w Zielonej Górze 2012

Fałszowanie egzaminów dyplomowych

PSM w Zielonej Górze 2013 – 2014