Honorata Górna

Obsadzanie Stanowiska Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 2007-2013

Procedura Wypełniania Dzienników Lekcyjnych i Dzienników Zajęć

Pismo H. Górnej do Małgorzaty Głuchowskiej 14 Września 2011

Pismo H. Górnej do Małgorzaty Głuchowskiej 3 Października 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator CEA Regionu Lubuskiego 27 Października 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 7 Listopada 2011

Relacja Honoraty Górnej ze spotkania sekcji pianistycznej PSM w Zielonej Górze 18 listopada 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 7 Grudnia 2011

Sekwencja Zdarzeń Przekazana Głównemu Wizytatorowi Centrum Edukacji Artystycznej Przez Małgorzatę Głuchowską 8 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Głównego Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej 12 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubuskiego 16 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Głównego Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej 17 Grudnia 2011

Wiadomość Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytatora Ministerstwa Kultury 12 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 16 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 23 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 1 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora 14 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 17 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Szkoły Muzycznej 24 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury 5 Marca 2012

Udział Głównego Wizytatora Ministerstwa Kultury w Zorganizowanych Działaniach Przestępczych

Fałszywy Regulamin Rady Pedagogicznej 2012

Sekwencja Zdarzeń Wrzesień 2011 – Czerwiec 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury 7 Września 2012

Małgorzata Głuchowska, list do Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury 5 Października 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta Polski 13 Lutego 2013

Małgorzata Głuchowska’s Letter to President of Poland 13 February 2013

https://lsborkowski.com/pol/the-nations-memory/

Ludobójstwo w Polsce Postkomunistycznej

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 26 Września 2015

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej Przekazane Policji w Zielonej Górze 5 Lutego 2016

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej Przekazane Policji w Zielonej Górze 8 Lutego 2016

Protokół Zeznania Małgorzaty Głuchowskiej Złożonego w Komendzie Miejskiej Policji 10 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016