Wiktor Jędrzejec

Wizytator Ministerstwa Kultury Krystyna Karcz, Wiktor Jędrzejec, wiceminister Ministerstwo Kultury 2010, Zielona Góra; Ministry of Culture inspector Krystyna Karcz, Wiktor Jędrzejec deputy Minister of Culture, Zielona Góra, 2010
Wizytator Ministerstwa Kultury w regionie lubuskim i wieloletni zasłużony funkcjonariusz dyktatury komunistycznej Krystyna Karcz druga od lewej, Wiktor Jędrzejec wiceminister Ministerstwa Kultury 2010 drugi od prawej, 4 września 2010, Zielona Góra. Krystyna Karcz i Wiktor Jędrzejec brali udział w zorganizowanych działaniach przestępczych

Awans na Nauczyciela Dyplomowanego

Nagana Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 29 Listopada 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury 28 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury 5 Marca 2012

Sekwencja Zdarzeń Wrzesień 2011 – Czerwiec 2012

Udział Głównego Wizytatora Ministerstwa Kultury w Zorganizowanych Działaniach Przestępczych

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury 7 Września 2012

Minister Kultury Nie Odebrał Przesyłki Kurierskiej Nadanej 7 Września 2012

Małgorzata Głuchowska, list do Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury 5 Października 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 14 Listopada 2012

Małgorzata Głuchowska’s Letter to Prime Minister 14 November 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta Polski 13 Lutego 2013

Małgorzata Głuchowska’s Letter to President of Poland 13 February 2013

Ludobójstwo w Polsce Postkomunistycznej

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej Przekazane Policji w Zielonej Górze 5 Lutego 2016

Protokół Zeznania Małgorzaty Głuchowskiej Złożonego w Komendzie Miejskiej Policji 10 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016