Radosław Sikorski

Camp Poland – List Lecha Borkowskiego do Premiera, Prezydenta i Innych Osób 25 Lutego 2014

Camp Poland – Lech Borkowski’s Letter to Prime Minister, President, and Other Persons 25 February 2014

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera, Prezydenta i Posłów 27 Lutego 2014

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 24 Lipca 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Ministra Zdrowia 6 Kwietnia 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta 10 Maja 2016