Biblioteka Narodowa

https://lsborkowski.com/pol/list-lecha-s-borkowskiego-do-dyrektora-biblioteki-narodowej-13-marca-2013/