Wacław Kłaput

Pismo Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej Wacława Kłaputa do Małgorzaty Głuchowskiej 7 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 7 Grudnia 2011

Sekwencja Zdarzeń Przekazana Głównemu Wizytatorowi Centrum Edukacji Artystycznej Przez Małgorzatę Głuchowską 8 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Głównego Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej 12 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubuskiego 16 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Głównego Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej 17 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubuskiego 20 Grudnia 2011

Cofnięcie Nagany 3 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 16 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 23 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 1 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora 14 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury 28 Lutego 2012

Udział Głównego Wizytatora Ministerstwa Kultury w Zorganizowanych Działaniach Przestępczych

Hospitacje i Wizytacje, Kontrola Dziennika

Sekwencja Zdarzeń Wrzesień 2011 – Czerwiec 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury 7 Września 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 8 Września 2012

https://lsborkowski.com/pol/malgorzata-gluchowskas-letter-to-prime-minister-8-september-2012/

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta Polski 13 Lutego 2013

https://lsborkowski.com/pol/m-gluchowska-letter-president-13-feb-2013/

Ludobójstwo w Polsce Postkomunistycznej

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 1 Lipca 2015

Nie Ma Litości w Kraju Miłosierdzia 1 Lipca 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 24 Lipca 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 26 Września 2015

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej Przekazane Policji w Zielonej Górze 5 Lutego 2016

Protokół Zeznania Małgorzaty Głuchowskiej Złożonego w Komendzie Miejskiej Policji 10 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016