Minister Zdrowia

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej Przekazane Policji w Zielonej Górze 5 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Ministra Kultury 22 Marca 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Ministra Zdrowia 6 Kwietnia 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 10 Grudnia 2017