Komunikaty

4, 2 November 2013, The critical mind and the Copernican lesson

4, 2 listopada 2013, Umysł krytyczny i lekcja kopernikańska

8, 1 February 2014, Disinform and punish

8, 1 lutego 2014, Dezinformuj i karz

14, 8 July 2014, Citizenship de jure and citizenship de facto

14, 8 lipca 2014, Obywatelstwo de jure i obywatelstwo de facto

33, 14 December 2015, Using occupational medical service to violate civic and human rights in Poland

33, 14 grudnia 2015, Wykorzystywanie służby medycyny pracy do łamania praw obywatelskich i praw człowieka w Polsce

34, 6 stycznia 2016, Zorganizowane działania przestępcze przeciwko Małgorzacie Głuchowskiej i jej rodzinie