Falsification and Provocation

Prowokacja Przeciwko Małgorzacie Głuchowskiej 1999

Pismo Honoraty Górnej Rozpoczynające Serię Prowokacji Przeciwko Małgorzacie Głuchowskiej 14 Września 2011

Sekwencja Zdarzeń Wrzesień 2011 – Czerwiec 2012

Relacja H. Górnej ze spotkania członków sekcji pianistycznej PSM w Zielonej Górze 18 listopada 2011

Protokoły Rady Rodziców PSM w Zielonej Górze Wrzesień – Grudzień 2011

Pismo H. Górnej do Małgorzaty Głuchowskiej 3 Października 2011

Opinia Eksperta Centrum Edukacji Artystycznej 18 Października 2011

List Wiceministra Kultury Wiktora Jędrzejca do Małgorzaty Głuchowskiej 6 Czerwca 2012

Fałszywy Regulamin Rady Pedagogicznej 2012

Procedury Wypełniania Dzienników Lekcyjnych i Dzienników Zajęć

Fałszywa Procedura Wypełniania Dzienników Lekcyjnych i Dzienników Zajęć

Hospitacje i Wizytacje, Kontrola Dziennika

Obsadzanie Stanowiska Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 2007-2013

Awans na Nauczyciela Dyplomowanego

PSM w Zielonej Górze 2013 – 2014

Egzaminy Szkolne i Fałszowanie Ocen w Państwowej Szkole Muzycznej

Fałszowanie Egzaminów Dyplomowych w Państwowej Szkole Muzycznej w Zielonej Górze

Przykłady Dokumentów Sfabrykowanych Przez Dyrekcję PSM w Zielonej Górze 2012

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM i Odpowiedź 21-25 Listopada 2011