Falsification and Provocation

Prowokacja Przeciwko Małgorzacie Głuchowskiej 1999

Sekwencja Zdarzeń Wrzesień 2011 – Czerwiec 2012

Fałszywy Regulamin Rady Pedagogicznej 2012

Procedury Wypełniania Dzienników Lekcyjnych i Dzienników Zajęć

Hospitacje i Wizytacje, Kontrola Dziennika

Obsadzanie Stanowiska Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 2007-2013

Awans na Nauczyciela Dyplomowanego

PSM w Zielonej Górze 2013 – 2014

Egzaminy Szkolne i Fałszowanie Ocen w Państwowej Szkole Muzycznej

Przykłady Dokumentów Sfabrykowanych Przez Dyrekcję PSM w Zielonej Górze 2012

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM i Odpowiedź 21-25 Listopada 2011

Pismo Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze 6 Marca 2017

Prokuratura