Poznań

https://lsborkowski.com/pol/dr-hab-lech-borkowski/

Lech Stanisław Borkowski, PhD Habil

Małgorzata Głuchowska CV

Małgorzata Głuchowska, M.A.

https://lsborkowski.com/pol/prowokacja-przeciwko-malgorzacie-gluchowskiej-30-czerwca-1997/

https://lsborkowski.com/pol/provocation-against-malgorzata-gluchowska-30-june-1997/

https://lsborkowski.com/pol/zawyzone-koszty-ogrzewania-mieszkania-2007-2008/

Obsadzanie Stanowiska Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 2007-2013

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-borkowskiego-do-prorektora-uniwersytetu-w-poznaniu-9-czerwca-2011/

https://lsborkowski.com/pol/awans-na-nauczyciela-dyplomowanego-mg-czerwiec-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-borkowskiego-do-dziekana-wydzialu-fizyki-uam-29-wrzesnia-2011/

https://lsborkowski.com/pol/pismo-dziekana-wydzialu-fizyki-uam-6-pazdziernika-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-dziekana-wydzialu-fizyki-uniwersytetu-im-adama-mickiewicza-w-poznaniu-26-pazdziernika-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-rektora-uniwersytetu-w-poznaniu-3-listopada-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-rektora-uniwersytetu-w-poznaniu-10-listopada-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-lecha-borkowskiego-do-dziekana-wydzialu-fizyki-uam-21-listopada-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-borkowskiego-do-dziekana-wydzialu-fizyki-uam-13-grudnia-2011/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-borkowskiego-rektora-uniwersytetu-w-poznaniu-24-stycznia-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-rektora-uniwersytetu-w-poznaniu-8-lutego-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-lecha-borkowskiego-do-premiera-20-kwietnia-2012/

https://lsborkowski.com/pol/letter-dr-hab-lech-s-borkowski-to-donald-tusk-prime-minister-poland-20-april-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-borkowskiego-rektora-uam-poznaniu-25-maja-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-dziekana-wydzialu-fizyki-uam-9-pazdziernika-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-rektora-uniwersytetu-im-adama-mickiewicza-w-poznaniu-10-pazdziernika-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-sejmowej-komisji-edukacji-nauki-mlodziezy-11-pazdziernika-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-minister-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-14-lutego-2013/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-redakcji-czasopisma-naukowego-25-kwietnia-2013-i-odpowiedz-7-maja-2013/

https://lsborkowski.com/pol/letter-lech-s-borkowski-to-the-eu-commissioner-justice-fundamental-rights-citizenship-6-june-2013/

https://lsborkowski.com/pol/list-lecha-borkowskiego-do-kierownika-zakladu-fizyki-kwantowej-27-czerwca-2013/

https://lsborkowski.com/pol/przedsiewziecia-aktywne-przeciwko-rodzinie-w-polsce-lamanie-praw-czlowieka-i-praw-obywatelskich-24-wrzesnia-2013/

https://lsborkowski.com/pol/active-measures-against-family-in-poland-violations-of-human-rights-and-civil-rights-24-september-2013/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-premiera-prezydenta-poslow-27-lutego-2014/

https://lsborkowski.com/pol/citizenship-de-jure-citizenship-de-facto-8-july-2014/

https://lsborkowski.com/pol/zawiadomienie-dziekanatu-wydzialu-fizyki-uam-17-pazdziernika-2014/

https://lsborkowski.com/pol/lamanie-praw-czlowieka-w-polsce/

https://lsborkowski.com/pol/trzy-pokolenia-przesladowan-komunistycznych-8-lipca-2015/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-borkowskiego-do-premiera-12-sierpnia-2015/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-premiera-26-wrzesnia-2015/

https://lsborkowski.com/pol/list-lecha-borkowskiego-rektora-uniwersytetu-poznaniu-30-wrzesnia-2015/

https://lsborkowski.com/pol/letter-from-lech-s-borkowski-to-university-rector-30-september-2015/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-dziekana-wydzialu-fizyki-uam-30-wrzesnia-2015/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-premiera-6-pazdziernika-2015/

https://lsborkowski.com/pol/wyrzucenie-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-z-pracy-na-uniwersytecie-w-poznaniu-pazdziernik-2015/

https://lsborkowski.com/pol/decision-to-expel-lech-s-borkowski-from-university-in-poznan-29-october-2015/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-prokuratora-generalnego-16-grudnia-2015/

https://lsborkowski.com/pol/letter-malgorzata-gluchowska-prosecutor-general-poland-16-december-2015/

https://lsborkowski.com/pol/zwolnienie-malgorzaty-gluchowskiej-z-pracy-w-panstwowej-szkole-muzycznej-w-zielonej-gorze-31-grudnia-2015/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-prokuratora-generalnego-16-stycznia-2016/

https://lsborkowski.com/pol/protokol-zeznania-malgorzaty-gluchowskiej-zlozonego-w-komendzie-miejskiej-policji-10-lutego-2016/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-19-lutego-2016/

https://lsborkowski.com/pol/letter-from-lech-s-borkowski-to-prosecutor-general-19-february-2016/

https://lsborkowski.com/pol/malgorzata-gluchowska-and-lech-s-borkowski-letter-to-the-european-parliament-1-march-2016/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-rektora-uniwersytetu-w-poznaniu-9-marca-2016/

https://lsborkowski.com/pol/list-lecha-s-borkowskiego-do-ministra-obrony-11-kwietnia-2016/

https://lsborkowski.com/pol/malgorzata-gluchowska-and-lech-s-borkowski-letter-to-the-european-parliament-12-april-2016/

https://lsborkowski.com/pol/przesladowanie-z-powodow-politycznych-w-polsce/

https://lsborkowski.com/pol/persecution-for-political-reasons-in-poland/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-i-lecha-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-10-maja-2016/

https://lsborkowski.com/pol/lech-s-borkowskis-letter-of-13-june-2016/

https://lsborkowski.com/pol/zorganizowana-przemoc-spoleczna-6-listopada-2016/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-i-lecha-borkowskiego-do-premiera-4-czerwca-2017/

https://lsborkowski.com/pol/list-m-gluchowskiej-l-borkowskiego-premiera-10-grudnia-2017/

https://lsborkowski.com/pol/letter-malgorzata-gluchowska-lech-borkowski-prime-minister-poland-10-december-2017/

https://lsborkowski.com/pol/wniosek-do-rektora-politechniki-wroclawskiej-o-wydanie-karty-przebiegu-studiow-18-maja-2018/

https://lsborkowski.com/pol/list-m-gluchowskiej-i-l-s-borkowskiego-do-prezydenta-premiera-i-czlonkow-rzadu-5-maja-2019/

https://lsborkowski.com/pol/malgorzata-gluchowska-and-lech-borkowskis-letter-to-the-european-parliament-13-may-2019/