Beata Szydło

Kot Schroedingera 7 Grudnia 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta Polski 17 Grudnia 2015

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej Przekazane Policji w Zielonej Górze 5 Lutego 2016

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 2 Marca 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 21 Marca 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Ministra Kultury 22 Marca 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Ministra Zdrowia 6 Kwietnia 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 25 Kwietnia 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 3 Stycznia 2017

Pismo Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze 6 Marca 2017

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 4 Czerwca 2017