Anne Applebaum

Camp Poland – List Lecha Borkowskiego do Premiera, Prezydenta i Innych Osób 25 Lutego 2014

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera, Prezydenta i Posłów 27 Lutego 2014

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 24 Lipca 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 26 Września 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta Polski 17 Grudnia 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Ministra Zdrowia 6 Kwietnia 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 25 Kwietnia 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta 10 Maja 2016