Ryszard Naskręcki

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 29 Września 2011

Pismo Dziekana Wydziału Fizyki UAM 6 Października 2011

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 26 Października 2011

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 10 Listopada 2011

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM i Odpowiedź 21-25 Listopada 2011

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 13 Grudnia 2011

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Rektora UAM w Poznaniu 25 Maja 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016