ZNP, Związek Nauczycielstwa Polskiego

Prowokacja Przeciwko Małgorzacie Głuchowskiej 30 Czerwca 1997

https://lsborkowski.com/pol/provocation-against-malgorzata-gluchowska-30-june-1997/

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016