ZNP, Związek Nauczycielstwa Polskiego

https://lsborkowski.com/pol/prowokacja-przeciwko-malgorzacie-gluchowskiej-30-czerwca-1997/

https://lsborkowski.com/pol/provocation-against-malgorzata-gluchowska-30-june-1997/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-i-lecha-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-10-maja-2016/