Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA

Prowokacja Przeciwko Małgorzacie Głuchowskiej 30 Czerwca 1997

Pismo Dziekana Wydziału Fizyki UAM 6 Października 2011

https://lsborkowski.com/pol/letter-lech-s-borkowski-to-the-eu-commissioner-justice-fundamental-rights-citizenship-6-june-2013/

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 30 Września 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 30 Września 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016

https://lsborkowski.com/pol/dr-hab-lech-borkowski/

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 10 Grudnia 2017