Maria Kuna

Obsadzanie Stanowiska Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 2007-2013

Procedura Wypełniania Dzienników Lekcyjnych i Dzienników Zajęć

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-dyrektora-centrum-edukacji-artystycznej-16-stycznia-2012/

Przykłady Dokumentów Sfabrykowanych Przez Dyrekcję PSM w Zielonej Górze 2012

Sekwencja Zdarzeń Wrzesień 2011 – Czerwiec 2012

Fałszywy Regulamin Rady Pedagogicznej 2012

https://lsborkowski.com/pol/udzial-glownego-wizytatora-ministerstwa-kultury-w-zorganizowanych-dzialaniach-przestepczych/

Fałszowanie egzaminów dyplomowych

https://lsborkowski.com/pol/przemoc-zorganizowana-w-polsce-22-maja-2013/

https://lsborkowski.com/pol/killing-the-soul-22-may-2013/

Egzaminy Szkolne i Falsyfikacja Ocen w Państwowej Szkole Muzycznej

https://lsborkowski.com/pol/ludobojstwo-w-polsce-postkomunistycznej/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-kierownik-sekcji-pianistycznej-28-maja-2015/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-dyrektora-panstwowej-szkoly-muzycznej-w-zielonej-gorze-25-czerwca-2015/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-premiera-17-lipca-2015/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-do-premiera-2-wrzesnia-2015/

https://lsborkowski.com/pol/oswiadczenie-malgorzaty-gluchowskiej-przekazane-policji-w-zielonej-gorze-5-lutego-2016/

https://lsborkowski.com/pol/oswiadczenie-malgorzaty-gluchowskiej-przekazane-policji-w-zielonej-gorze-8-lutego-2016/

https://lsborkowski.com/pol/protokol-zeznania-malgorzaty-gluchowskiej-zlozonego-w-komendzie-miejskiej-policji-10-lutego-2016/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-19-lutego-2016/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-i-lecha-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-10-maja-2016/