Maria Kuna

Obsadzanie Stanowiska Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 2007-2013

Procedura Wypełniania Dzienników Lekcyjnych i Dzienników Zajęć

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 16 Stycznia 2012

Przykłady Dokumentów Sfabrykowanych Przez Dyrekcję PSM w Zielonej Górze 2012

Sekwencja Zdarzeń Wrzesień 2011 – Czerwiec 2012

Fałszywy Regulamin Rady Pedagogicznej 2012

Udział Głównego Wizytatora Ministerstwa Kultury w Zorganizowanych Działaniach Przestępczych

Fałszowanie egzaminów dyplomowych

Przemoc Zorganizowana w Polsce 22 Maja 2013

Killing the Soul 22 May 2013

Egzaminy Szkolne i Falsyfikacja Ocen w Państwowej Szkole Muzycznej

Ludobójstwo w Polsce Postkomunistycznej

List Małgorzaty Głuchowskiej do Kierownik Sekcji Pianistycznej 28 Maja 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 25 Czerwca 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 17 Lipca 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 2 Września 2015

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej Przekazane Policji w Zielonej Górze 5 Lutego 2016

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej Przekazane Policji w Zielonej Górze 8 Lutego 2016

Protokół Zeznania Małgorzaty Głuchowskiej Złożonego w Komendzie Miejskiej Policji 10 Lutego 2016

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016