Irena Borkowska (Ostrowska)

Bolesław Borkowski, Document From Communist Concentration Camp 20 September 1954

Irena Borkowska z domu Ostrowska – Sąd Okręgowy w Olsztynie 20 Marca 2000

Przedsięwzięcia Aktywne Przeciwko Rodzinie w Polsce. Łamanie Praw Człowieka i Praw Obywatelskich 24 Września 2013

https://lsborkowski.com/pol/active-measures-against-family-in-poland-violations-of-human-rights-and-civil-rights-24-september-2013/

https://lsborkowski.com/pol/killing-the-memory-1-june-2014/

Trzy Pokolenia Prześladowań Komunistycznych 8 Lipca 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 10 Grudnia 2017

Letter From Małgorzata Głuchowska and Lech Borkowski to Prime Minister of Poland 10 December 2017