Irena Borkowska (Ostrowska)

Bolesław Borkowski, Document From Communist Concentration Camp 20 September 1954

Irena Borkowska z domu Ostrowska – Sąd Okręgowy w Olsztynie 20 Marca 2000

Przedsięwzięcia Aktywne Przeciwko Rodzinie w Polsce. Łamanie Praw Człowieka i Praw Obywatelskich 24 Września 2013

Active Measures Against Family in Poland. Violations of Human Rights and Civil Rights 24 September 2013

Killing the Memory 1 June 2014

Trzy Pokolenia Prześladowań Komunistycznych 8 Lipca 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 10 Grudnia 2017

Letter From Małgorzata Głuchowska and Lech Borkowski to Prime Minister of Poland 10 December 2017