Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-borkowskiego-rektora-uniwersytetu-w-poznaniu-24-stycznia-2012/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-19-lutego-2016/