Dyrektor Szkoły Podstawowej przy ul. Truskawkowej w Zielonej Górze

Sekwencja Zdarzeń Wrzesień 2011 – Czerwiec 2012

List Lecha Borkowskiego do Dyrektora Szkoły Podstawowej 8 Lutego 2012

List Lecha Borkowskiego do Dyrektora Szkoły Podstawowej 9 Lutego 2012

Przedsięwzięcia Aktywne Przeciwko Rodzinie w Polsce. Łamanie Praw Człowieka i Praw Obywatelskich 24 Września 2013

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 26 Września 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 16 Stycznia 2016

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 10 Grudnia 2017