Alexander Dolgun

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera, Prezydenta i Posłów 27 Lutego 2014

Morderstwo w Obozie Koncentracyjnym Polska 30 Marca 2014

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 24 Lipca 2015

Zorganizowana Przemoc Społeczna w Polsce 4 Sierpnia 2015

Literature