Ryszard Tadeusiewicz

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Prorektora Uniwersytetu w Poznaniu 9 Czerwca 2011

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016