Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

Organizacja Rodzin Wojskowych. Bibliografia 1988

Obsadzanie Stanowiska Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 2007-2013

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Prorektora Uniwersytetu w Poznaniu 9 Czerwca 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 24 Lipca 2015

Zorganizowana Przemoc Społeczna w Polsce 4 Sierpnia 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016