10 Sudecka Dywizja Pancerna im. Bohaterów Związku Radzieckiego

Artykuł w Trybunie Ludu z 15 października 1963 informujący o nadaniu 10 Sudeckiej Dywizji Pancernej imienia Bohaterów Związku Radzieckiego.
Artykuł w Trybunie Ludu z 15 października 1963 informujący o nadaniu 10 Sudeckiej Dywizji Pancernej imienia Bohaterów Związku Radzieckiego.