Research

  • Critical Narrative Analysis
  • Organized Social Violence
  • Criminal State
  • Fałszyzm (Falsism) as the totality of purposeful falsifications of the public narrative

This project is being carried out by Lech S. Borkowski and Małgorzata Głuchowska.

Twitter: @LechSBorkowski


Po polsku:

Projekt jest realizowany przez Lecha S. Borkowskiego i Małgorzatę Głuchowską. Do jego podstawowych zagadnień należą

  • Krytyczna analiza narracji
  • Zorganizowana przemoc społeczna
  • Państwo przestępcze
  • Fałszyzm jako celowa całkowita falsyfikacja narracji publicznej

Dr hab. Lech S. Borkowski
Małgorzata Głuchowska

Twitter: @LechSBorkowski (EN) @Borkowski_Lech (PL)


English

Bolesław Borkowski, Concentration Camp Document 20 September 1954

Letter from Minsk 27 November 1996

Provocation Against Małgorzata Głuchowska 30 June 1997

Hospital Record 4 March 1999. Criminal Evidence

Provocation Against Małgorzata Głuchowska 1999

Stalking Incident Amsterdam 11 August 2008

Lech Borkowski’s Letter to Director of Elementary School 8 February 2012

Lech Borkowski’s Letter to Director of Elementary School 9 February 2012

Letter by Dr Hab Lech S Borkowski to Donald Tusk, Prime Minister of Poland 20 April 2012

Lech Borkowski’s name badge at the 2012 conference in the Trinity College, University of Cambridge, 12-13 July 2012

Małgorzata Głuchowska’s Letter to Prime Minister of Poland 8 September 2012

Małgorzata Głuchowska’s Letter to President of Poland 14 October 2012

Government lawyer threatens ‘to hurt paws’ in the Ministry of Culture 23 October 2012

Małgorzata Głuchowska’s Letter to Prime Minister of Poland 14 November 2012

Małgorzata Głuchowska’s Letter to Parliamentary Committee of Social Policy and Family 2 December 2012

Małgorzata Głuchowska’s Letter to President of Poland 13 December 2012

Małgorzata Głuchowska’s Letter to President of Poland 13 February 2013

Our intercom smeared with black marker April 2013

Małgorzata Głuchowska, Killing the Soul, letter to Anne Applebaum at Washington Post, 22 May 2013

Letter by Lech S. Borkowski to EU Commissioner for Justice Fundamental Rights and Citizenship 6 June 2013

Letter From Poland 19 July 2013

Letter From Lech S. Borkowski to President of the European Commission 13 September 2013

Active Measures Against Family in Poland. Violations of Human Rights and Civil Rights 24 September 2013

The Nation’s Memory 23 October 2013

The Critical Mind and the Copernican Lesson 2 November 2013

New Ways to Kill a Human Being 6 December 2013

Disinform and Punish 1 February 2014

Camp Poland – Lech Borkowski’s Letter to Prime Minister, President, and Other Persons 25 February 2014

Red Army Choir 10 March 2014

Murder in Concentration Camp Poland 30 March 2014

Psychological Torture in Concentration Camp Poland 26 May 2014

Killing the Memory 1 June 2014

Citizenship De Jure and Citizenship De Facto 8 July 2014

Social Murder and Dictatorship of Fake Narrative 25 February 2015

Stalking incident in the State School of Music in Zielona Góra 30 April 2015

Genocidal Activities in Poland 19 July 2015

Letter from Małgorzata Głuchowska to Prime Minister of Poland 24 July 2015

Russian Red Army Choir in the Vatican 2004, 27 September 2015

Letter From Lech S. Borkowski to University Rector 30 September 2015

Decision to Expel Lech S. Borkowski From University in Poznan October 2015

Speech of Psychologist Sarbina Sobkowska 4 November 2015

Speech of Psychologist Sarbina Sobkowska 13 November 2015

Psychologist’s Opinion 16 November 2015

Schroedinger’s cat, Letter From Małgorzata Głuchowska to Prime Minister Beata Szydło 7 December 2015

Release 33, December 14, 2015

Documents fabricated by the functionaries of the Regional Center of Occupational Medicine in Zielona Góra, Poland, November – December 2015

Letter From Małgorzata Głuchowska to Prosecutor General of Poland 16 December 2015

Glorification of Communism Zielona Góra 21 December 2015

Letter From Lech S. Borkowski to Members of European Parliament 11 January 2016

Letter From Malgorzata Gluchowska to Prosecutor General of Poland 28 January 2016

Letter From Lech S. Borkowski to Prosecutor General of Poland 19 February 2016

Małgorzata Głuchowska and Lech S. Borkowski Letter to the European Parliament 1 March 2016

M Głuchowska and LS Borkowski’s Letter to the US Ambassador in Poland 21 March 2016

Polish Criminal State 21 March 2016

M Głuchowska and LS Borkowski’s Letter to the British Ambassador in Poland 2 April 2016

Małgorzata Głuchowska and Lech S. Borkowski Letter to the European Parliament 12 April 2016

Joint Communist-Nazi Victory Parade in Brześć on 22 September 1939

Persecution for Political Reasons in Poland

Red Army Street 2 May 2016

Małgorzata Głuchowska and Lech Borkowski Video 5 May 2016

Małgorzata Głuchowska and Lech S. Borkowski, letter to Zbigniew Ziobro, Minister of Justice and Prosecutor General of Poland, 10 May 2016

Małgorzata Głuchowska’s Letter to President of Poland 10 May 2016

The Collapse of Reason

Destruction of Heritage

Letter From Lech S. Borkowski 6 June 2016

Lech S. Borkowski’s Letter of 13 June 2016

NKVD in the Vatican, 14 August 2016

Letter From Małgorzata Głuchowska and Lech Borkowski to Prime Minister of Poland 10 December 2017

Małgorzata Głuchowska and Lech Borkowski Letter to the European Parliament 13 May 2019

Małgorzata Głuchowska and Lech Borkowski Letter to the European Parliament 30 November 2020


Polish

Bolesław Borkowski, Dokument Obozowy 20 Września 1954

List Bolesława Borkowskiego do Ambasady Polskiej w Mińsku 12 Sierpnia 1996

List z Mińska 27 Listopada 1996

Prowokacja Przeciwko Małgorzacie Głuchowskiej 30 Czerwca 1997

Karta Informacyjna Szpitala w Zielonej Górze. Dowód Przestępstwa 4 Marca 1999

Pismo Wizytator CEA do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze 1999

Prowokacja Przeciwko Małgorzacie Głuchowskiej 1999

Odmowa Przyznania Odszkodowania Irenie Borkowskiej, z domu Ostrowskiej, przez Sąd Okręgowy w Olsztynie 20 Marca 2000

Fałszerstwo Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 4 Grudnia 2000

Zawyżone Koszty Ogrzewania Mieszkania 2007-2008

Amsterdam Wieczorem 11 Sierpnia 2008

Seminarium Habilitacyjne Lecha Borkowskiego Wydział Fizyki UAM Poznań 12 Lutego 2010

Rozmowa Lecha Borkowskiego z Prorektorem UAM Poznań 20 Października 2010

Obrona Habilitacji Lecha Borkowskiego Wydział Fizyki UAM Poznań 18 Lutego 2011

Karta Oceny Pracy Małgorzaty Głuchowskiej 9 Czerwca 2011

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Prorektora Uniwersytetu w Poznaniu 9 Czerwca 2011

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Prodziekana Wydziału Fizyki UAM 14 Czerwca 2011

Ponowne Mianowanie Małgorzaty Głuchowskiej  na Kierownika Sekcji Pianistycznej w PSM w Zielonej Górze 22 Sierpnia 2011

Nagroda Rektora 22 Września 2011

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 29 Września 2011

Pismo Dziekana Wydziału Fizyki UAM 6 Października 2011

Nagroda Dyrektora Szkoły dla Małgorzaty Głuchowskiej 14 Października 2011

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 26 Października 2011

Dwa listy MałgorzatyGłuchowskiej do Krystyny Karcz, wizytator Ministerstwa Kultury w regionie lubuskim:

Pierwszy: List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubuskiego 27 Października 2011

Drugi: List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator CEA Regionu Lubuskiego 27 Października 2011

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 3 Listopada 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 7 Listopada 2011

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 10 Listopada 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej w Regionie Lubuskim 14 Listopada 2011

Małgorzata Głuchowska, plan zebrania członków sekcji pianistycznej, Państwowa Szkoła Muzyczna, Zielona Góra, 18 listopada 2011

List Lecha Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM i Odpowiedź 21-25 Listopada 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Ministra Kultury 24 Listopada 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 24 Listopada 2011

Informacja Małgorzaty Głuchowskiej dla Wizytator CEA Regionu Lubuskiego 29 Listopada 2011

Nagana Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 29 Listopada 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubuskiego 5 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Ministra Kultury 5 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 7 Grudnia 2011

Pismo Wizytatora Ministerstwa Kultury Wacława Kłaputa do Małgorzaty Głuchowskiej 7 Grudnia 2011

Sekwencja Zdarzeń Przekazana Głównemu Wizytatorowi Centrum Edukacji Artystycznej Przez Małgorzatę Głuchowską 8 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Głównego Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej 12 Grudnia 2011

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Poznaniu 13 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubuskiego 16 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Głównego Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej 17 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubuskiego 20 Grudnia 2011

Cofnięcie Nagany 3 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prawnika Centrum Edukacji Artystycznej 4 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 9 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej 12 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 16 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 23 Stycznia 2012

List Lecha Borkowskiego do Dyrektora Rejonu Poczty Polskiej 23 Stycznia 2012

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 24 Stycznia 2012

Program Koncertu Sekcji Pianistycznej Państwowej Szkoły Muzycznej w Filharmonii Zielonogórskiej 30 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 1 Lutego 2012

List Lecha Borkowskiego do Dyrektora Szkoły Podstawowej 8 Lutego 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 8 Lutego 2012

List Lecha Borkowskiego do Dyrektora Szkoły Podstawowej 9 Lutego 2012

Małgorzata Głuchowska, list do Zdzisława Bujanowskiego, dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Ministerstwo Kultury, 9 lutego 2012

Pismo Dyrektor Szkoły Muzycznej do Małgorzaty Głuchowskiej 10 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora 14 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 17 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Szkoły Muzycznej 24 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wiceministra Kultury 28 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wiceministra Kultury 5 Marca 2012

Zwolnienie Małgorzaty Głuchowskiej z Funkcji Kierownika Sekcji Pianistycznej 8 Marca 2012

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej 12 Marca 2012

Małgorzata Głuchowska, list do Wiktora Jędrzejca Wiceministra Kultury 5 kwietnia 2012

List Lecha Borkowskiego do Premiera 20 Kwietnia 2012

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 25 Maja 2012

Identyfikator Lecha Borkowskiego na Konferencji w Trinity College, Cambridge 12-13 Lipca 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej 7 Września 2012

Minister Kultury Nie Odebrał Przesyłki Kurierskiej Nadanej 7 Września 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 8 Września 2012

Małgorzata Głuchowska, fax do Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury, 26 września 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Ministra Kultury 5 Października 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 9 Października 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 10 Października 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży 11 Października 2012

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Biura Partii Prawo i Sprawiedliwość 11 Października 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta Polski 14 Października 2012

Groźba Prawnika Ministerstwa Kultury w Centrum Edukacji Artystycznej 23 Października 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 14 Listopada 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 2 Grudnia 2012

Małgorzata Głuchowska, list do Jarosława Kaczyńskiego 2 grudnia 2012 

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta Polski 13 Grudnia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta Polski 13 Lutego 2013

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 14 Lutego 2013

List Lecha S. Borkowskiego do Dyrektora Biblioteki Narodowej 13 Marca 2013

Dr Hab. Lech Borkowski Wizyta w Rektoracie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 9 Kwietnia 2013

Domofon naszego mieszkania zamazany trwałym czarnym markerem kwiecień 2013

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Redakcji Acta Physica Polonica 25 Kwietnia 2013 i Odpowiedź 7 Maja 2013

Przemoc Zorganizowana w Polsce, list Małgorzaty Głuchowskiej do Anne Applebaum, Washington Post, 22 Maja 2013

List Lecha Borkowskiego do Kierownika Zakładu Fizyki Kwantowej 27 Czerwca 2013

Przedsięwzięcia Aktywne Przeciwko Rodzinie w Polsce. Łamanie Praw Człowieka i Praw Obywatelskich 24 Września 2013

Pamięć Narodu 24 Października 2013

Umysł Krytyczny i Lekcja Kopernikańska 2 Listopada 2013

Unowocześnione Metody Zabijania Człowieka 6 Grudnia 2013

Dezinformuj i Karz 1 Lutego 2014

Próba Zamordowania Człowieka w Szkole Artystycznej 2011/2012, 23 Lutego 2014

List Lecha S Borkowskiego w sprawie dostępu do raportu z działalności uniwersytetu 24 lutego 2014

Camp Poland – List Lecha Borkowskiego do Premiera, Prezydenta i Innych Osób 25 Lutego 2014

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera, Prezydenta i Posłów 27 Lutego 2014

Chór Armii Czerwonej 10 Marca 2014

Morderstwo w Obozie Koncentracyjnym Polska 30 Marca 2014

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 8 Maja 2014

Tortury psychologiczne w obozie koncentracyjnym Polska 26 Maja 2014

Mordowanie Pamięci 1 Czerwca 2014

Kontrola Totalitarna w Obozie Koncentracyjnym Polska 8 Czerwca 2014

Obywatelstwo De Jure i Obywatelstwo De Facto 8 Lipca 2014

List Lecha Borkowskiego do Organizatora Występów Chóru Armii Czerwonej w Polsce 13 Września 2014

Ludobójstwo w Polsce Postkomunistycznej 28 Września 2014

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego 8 Października 2014

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej 9 Października 2014

Zawiadomienie Dziekanatu Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 17 Października 2014

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 20 Października 2014

Pismo IPN do Lecha S. Borkowskiego 28 Października 2014

Centralne Archiwum Wojskowe 31 Października 2014

Fałszyzm Permanentnego Stanu Wyjątkowego 5 Grudnia 2014

Solidarnie po Stronie Fałszyzmu 13 Grudnia 2014

Mord Społeczny i Dyktatura Fałszywej Narracji 25 Lutego 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 30 Kwietnia 2015

Stalking w Państwowej Szkole Muzycznej w Zielonej Górze 30 kwietnia 2015

Kłamstwo Założycielskie Obozu Koncentracyjnego Polska 4 Maja 2015

Działania Ludobójcze w Obozie Koncentracyjnym Polska 24 Maja 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Kierownik Sekcji Pianistycznej PSM w Zielonej Górze 28 Maja 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 10 Czerwca 2015

Łamanie Praw Człowieka w Polsce 21 Czerwca 2015

Rozmowa Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego z Rektorem Uniwersytetu w Poznaniu 24 Czerwca 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 25 Czerwca 2015

Nagana Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 26 Czerwca 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 1 Lipca 2015

Nie Ma Litości w Kraju Miłosierdzia 1 Lipca 2015

Trzy Pokolenia Prześladowań Komunistycznych 8 Lipca 2015

Logika Ludobójstwa 15 Lipca 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 17 Lipca 2015

Działania Ludobójcze w Polsce 19 Lipca 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 24 Lipca 2015

Zorganizowana Przemoc Społeczna w Polsce 4 Sierpnia 2015

List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Premiera 12 Sierpnia 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 2 Września 2015

Małgorzata Głuchowska Plan Doskonalenia Zawodowego na 2015-16

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 26 Września 2015

Rosyjski Chór Armii Czerwonej u Papieża w Watykanie w 2004, 27 Września 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 30 Września 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 30 Września 2015

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Premiera 6 Października 2015

Wiadomość SMS 27 Października 2015

Wyrzucenie Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego z Pracy na Uniwersytecie w Poznaniu 29 Października 2015

Wypowiedzi Psycholog 4 Listopada 2015

Wypowiedzi Psycholog 13 Listopada 2015

Fałszywa Opinia Psycholog 16 Listopada 2015

Pismo z Podpisem Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze

Opinia Psychologiczna Małgorzata Głuchowska 5 Grudnia 2015

Kot Schroedingera 7 Grudnia 2015

Dokumenty Sfałszowane przez Funkcjonariuszy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze Listopad – Grudzień 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 16 Grudnia 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta Polski 17 Grudnia 2015

Gloryfikacja Komunizmu Zielona Góra 21 Grudnia 2015

Wyrzucenie Małgorzaty Głuchowskiej z Pracy w Państwowej Szkole Muzycznej w Zielonej Górze 31 Grudnia 2015

Komunikat 34. Zorganizowane Działania Przestępcze Przeciwko Rodzinie 6 Stycznia 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 16 Stycznia 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 28 Stycznia 2016

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej Przekazane Policji w Zielonej Górze 5 Lutego 2016

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej Przekazane Policji w Zielonej Górze 8 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 8 Lutego 2016

Protokół Zeznania Małgorzaty Głuchowskiej Złożonego w Komendzie Miejskiej Policji 10 Lutego 2016

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej Przekazane Policji w Zielonej Górze 10 Lutego 2016

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 26 lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta Polski 26 lutego 2016

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 2 Marca 2016

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 9 Marca 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 16 Marca 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 21 Marca 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Ministra Kultury 22 Marca 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Ministra Zdrowia 6 Kwietnia 2016

List Lecha S. Borkowskiego do Ministra Obrony 11 Kwietnia 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 25 Kwietnia 2016

Prześladowanie z Powodów Politycznych w Polsce 25 Kwietnia 2016

Ulica Armii Czerwonej 2 Maja 2016

Małgorzata Głuchowska i Lech Borkowski Wideo 5 Maja 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta 10 Maja 2016

NKWD i Armia Czerwona w Watykanie

Zorganizowana Przemoc Społeczna 6 Listopada 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 3 Stycznia 2017

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 4 Czerwca 2017

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Premiera 10 Grudnia 2017

Wniosek do Rektora Politechniki Wrocławskiej o Wydanie Karty Przebiegu Studiów 18 Maja 2018

Udział Głównego Wizytatora Ministerstwa Kultury w Zorganizowanych Działaniach Przestępczych

List M. Głuchowskiej i L. S. Borkowskiego do Prezydenta, Premiera i Członków Rządu 5 Maja 2019

Fałszerstwo Aparatu Państwowego Maj-Sierpień 2019


Mord w Zwolnionym Tempie

Wy dzisiaj kontynuujecie to
co rozpoczął Związek Sowiecki

egzekucja w nieco zwolnionym tempie

ten strzał w tył głowy
którego uniknął mój dziadek
dosięga teraz mnie i mojego męża

jest rozpisany na raty
w bolszewickim scenariuszu
niekończących się prowokacji

27 lutego 2014


The Camp

The last century, beginning with World War I, has seen an incredible devastation of everything. Here in the east-central regions of Europe, especially in Poland, we live on the civilization cemetery. And I am afraid we have not seen it all yet.

Traditionally, the crimes and criminal codes focus on the harm done to human bodies and material objects. What about the incredible devastation of human souls or psyche, if you prefer the latter term?

Are we out of the concentration camp yet? No, we are not. The answer depends somewhat on the definition of the camp. The old, stereotypical image of the concentration camp is the place surrounded by barbed wire, with watchtowers, guards with dogs and emaciated prisoners in striped uniforms.

The idea of the camp, however, is alive and well also today, The camp has not withered away. It thrives.

Lech S. Borkowski
October 23, 2014