Adam Lipowski

List Lecha Borkowskiego do Kierownika Zakładu Fizyki Kwantowej 27 Czerwca 2013

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016