Adam Lipowski

https://lsborkowski.com/pol/list-lecha-borkowskiego-do-kierownika-zakladu-fizyki-kwantowej-27-czerwca-2013/

https://lsborkowski.com/pol/list-dra-hab-lecha-s-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-19-lutego-2016/

https://lsborkowski.com/pol/list-malgorzaty-gluchowskiej-i-lecha-borkowskiego-do-prokuratora-generalnego-10-maja-2016/