List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 2 Września 2015

Małgorzata Głuchowska
[…]
Zielona Góra

Ewa Kopacz
Premier RP
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Zielona Góra, 2 września 2015

Szanowna Pani Premier,

Informuję o kontynuowaniu represji trwających już od lat. Rządzący ponoszą odpowiedzialność za ten stan rzeczy.

Są to dobrze znane działania rutynowe. Metody funkcjonariuszy aparatu państwowego w Polsce, a dokładniej państwowego aparatu przemocy, rekrutujących się spośród tzw. „ludu pracującego miast i wsi”, są niezmienne od czasu narzucenia komunizmu w Polsce.

[…] Znęcanie się psychiczne, zastraszanie, nieprzekazywanie informacji i ukrywanie jej, zmuszanie do fałszerstw i łamania prawa to moja obozowa codzienność.

[…] Więźniowi nie odpowiada się na pytania. Więźnia się nieustannie bije.

[…]

Prowokacje są przemyślane i wykonywane ze świadomością pełnej bezkarności. Są one wymierzone w tych, którzy chcą spokojnie pracować, wykonując swoje obowiązki jak najlepiej, zgodnie z prawem i zdrowym rozsądkiem. Bicie mentalne i systematycznie dostarczanie przeżyć traumatycznych ma na celu całkowite zniszczenie psychiki człowieka.

Obława trwa.

To wasz obóz koncentracyjny. To metody tożsame z metodami komunistycznego państwa totalitarnego.

Publicznie eksponowane symbole religijne pełnią rolę kamuflażu. […]

Analogicznie przebiegają działania związane z przemocą w rodzinie lub gwałtem zbiorowym.

W konstytucji PRL z 1952, w artykule 3 napisano

Polska Rzeczpospolita Ludowa:
1) stoi na straży zdobyczy polskiego ludu pracującego miast i wsi, zabezpiecza jego władzę i wolność przed siłami wrogimi ludowi,
[…]
4) ogranicza, wypiera i likwiduje klasy społeczne, żyjące z wyzysku robotników i chłopów.

Aparat prześladowczy, dozorcy obozu koncentracyjnego, kryją się pod pojęciem „ludu pracującego miast i wsi”. Widzimy wyraźnie, że dozorcom postawiono za cel dokonanie ludobójstwa.

Z poważaniem,

Małgorzata Głuchowska