Pismo Wizytator CEA do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze 1999

Zielona Góra  1.07.1999 r.

Centrum Edukacji Artystycznej
Region Lubuski
L.dz. 92/ 07 / 99

Szanowna Pani
mgr Anna Szmidt
Dyrektor
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.
ul. B. Chrobrego 26
65-052 Zielona Góra

Przesyłam w załączeniu formularz organizacyjny szkoły na rok szkolny 1999/2000 ,który został zatwierdzony z zastrzeżeniami dotyczącymi braku wymaganych kwalifikacji przez nauczycieli:

Małgorzata Głuchowska – fortepian / kier.sekcji brak zgody organu prowadzącego oraz przygot. ped – met do szkoły II st.
[następnie wyliczone są nazwiska czterech innych osób]

Zobowiązuje się Dyrektora do spowodowania uzupełnienia brakujących kwalifikacji przez nauczycieli w terminie do 31.08.2001 roku lub zmiany obecnie prowadzonej polityki kadrowej.

Z poważaniem,

Starszy Wizytator
mgr Krystyna Karcz

-do wiadomości:
Pan Michał Lisiecki
Wice Dyrektor C E A

[U dołu pisma adnotacje: (1) pismem ręcznym “Zapoznałam się z treścią” i podpis “M. Głuchowska”, (2) pismem ręcznym “Zapoznałam się z treścią” i podpis innej nauczycielki wymienionej w piśmie]


Uwagi

Pisownia oryginalna jest zachowana. Data wystawienia pisma jest prawdopodobnie fałszywa. Pismo jest zarówno prowokacją, jak i fałszerstwem, ponieważ Małgorzata Głuchowska miała kwalifikacje do nauczania zarówno w szkole muzycznej I stopnia, jak i w szkole muzycznej II stopnia, o czym wizytator doskonale wiedziała. Błąd językowy w uwadze obok nazwiska M. Głuchowskiej jest zapewne celowy. Brak precyzji i błędy językowe są typową komunistyczną sztuczką narracyjną stosowaną w pismach urzędowych.

Lech S. Borkowski

2 listopada 2017