Małgorzata Głuchowska CV

Małgorzata Głuchowska, pianistka, nauczyciel fortepianu
Małgorzata Głuchowska, pianistka i nauczyciel fortepianu; w Żelazowej Woli 27 marca 2014
Małgorzata Głuchowska, pianistka, nauczyciel fortepianu
Małgorzata Głuchowska, pianistka, nauczyciel fortepianu

Wykształcenie: Magister sztuki – muzyk instrumentalista, Akademia Muzyczna w Poznaniu (1991); klasa fortepianu prof. Jana Jańskiego (1991), studiowałam także pod kierunkiem prof. Bogumiła Nowickiego i prof. Anny Organiszczak; studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym

Edukacja podyplomowa: Kursy mistrzowskie w Polsce i za granicą; pracowałam m.in. pod kierunkiem prof. Rudolfa Buchbindera w Zurichu

Kwalifikacje zawodowe: Nauczyciel dyplomowany (2011)

Zatrudnienie: Nauczyciel fortepianu i pianista-akompaniator w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze, 1991-2015

Pełnione funkcje

  • Koordynator nadzoru pedagogicznego w regionie lubuskim w połowie lat 1990
  • Kierownik sekcji pianistycznej, 2008-2012
  • Opiekun stażu zawodowego nauczycieli kontraktowych i mianowanych, 2005-2006, 2009-10, 2010-12

We wszystkich okresowych ocenach mojej pracy zawodowej otrzymałam ocenę najwyższą, czyli wyróżniającą. Ostatnia ocena została przeprowadzona w czerwcu 2011.

Moi uczniowie zdobyli wiele nagród i wyróżnień w krajowych i międzynarodowych konkursach pianistycznych. Absolwenci szkoły średniej w zdecydowanej większości otrzymywali na egzaminie dyplomowym noty najwyższe oceny bardzo dobre lub celujące (czerwiec 2015). Niektórzy absolwenci z powodzeniem kontynuowali naukę w akademiach muzycznych.

Przez wiele lat współpracowałam z biurem koncertowym Filharmonii Zielonogórskiej, występując zarówno jako solistka, jak i kameralistka.

Mam duże doświadczenie w akompaniowaniu. Współpracowałam z instrumentalistami i wokalistami, m.in. z dr hab. Jolantą Sipowicz i dr hab. Bogumiłą Tarasiewicz z Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Repertuar obejmował epoki od baroku do współczesności.

Byłam kilkakrotnie zaproszona do wygłoszenia wykładów w szkołach regionu zielonogórskiego. Wykładom towarzyszyły lekcje pokazowe:

 1. Artykulacja w utworach klawiszowych Jana Sebastiana Bacha,
 2. Praca nad utworem polifonicznym,
 3. Interpretacja sonatin i sonat fortepianowych przez uczniów szkół muzycznych I stopnia,
 4. Problemy techniczno-wykonawcze w utworach nauczania początkowego dla uczniów klas fortepianu,
 5. Przygotowanie ucznia do występu publicznego: koncertu, egzaminu, przesłuchania, konkursu,
 6. Sonata klasyczna i wymagania stylistyczne epoki.

Nagrody

 • W okresie zatrudnienia otrzymałam wiele dyplomów uznania za przygotowanie laureata konkursu i dyplomów z gratulacjami za wyróżniający akompaniament (ostatni 25 czerwca 2015),
 • Zostałam wyróżniona wieloma nagrodami, w tym corocznymi nagrodami kolejnych dyrektorów szkoły,
 • Otrzymałam także wiele dyplomów z podziękowaniami za pracę na rzecz środowiska i szkół w regionie,
 • W czerwcu 2007 otrzymałam Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego za pełną oddania pracę pedagogiczną.

Osiągnięcia moich uczniów w krajowych i międzynarodowych konkursach pianistycznych od 2004:

 • I Polsko-niemiecki turniej pianistyczny w Żaganiu, 16-18 stycznia 2004
  III Miejsce
 • II Polsko-niemiecki Turniej Pianistyczny w Żaganiu, 21-23 stycznia 2005
  Wyróżnienie
 • XV Kłodzki Konkurs Pianistyczny, 27-28 maja 2005
  II Miejsce
  III Miejsce
  Wyróżnienie
 • V Konkurs Pianistyczny im. T. Szeligowskiego w Poznaniu, 18-19 listopada 2005
  Wyróżnienie
 • XVIII Kłodzki Konkurs Pianistyczny, 16-17 maja 2008
  Wyróżnienie
 • VII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Goerlitz/Zgorzelcu, 11-13 stycznia 2008
  I Miejsce w grupie młodszej
  I Miejsce w grupie starszej
  II Miejsce w grupie starszej
 • XIV Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. H. Czerny-Stefańskiej w Żaganiu, 12-14 lutego 2009
  Wyróżnienie
 • XV Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. H. Czerny-Stefańskiej w Żaganiu, 24-26 lutego 2010
  Wyróżnienie
 • X Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Goerlitz, Niemcy, 14-16 stycznia 2011
  II Miejsce
 • XVI Ogólnopolski Turniej Pianistyczny w Żaganiu, 24-26 lutego 2011
  Wyróżnienie
 • XII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Warszawie – Izabelinie, 20-27 maja 2012
  Wyróżnienie
 • Festiwal Muzyki F. Chopina w Sulechowie, 26-28 października 2012
  III Miejsce
  III Miejsce
 • Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Goerlitz, Niemcy, 11-12 stycznia 2013
  III MIejsce
 • XVIII Ogólnopolski Turniej Pianistyczny w Żaganiu, 2013
  Wyróżnienie
 • Festiwal Muzyki F. Chopina w Sulechowie, 21-24 listopada 2013
  I Miejsce
  Wyróżnienie
 • XV Międzynarodowy Konkurs Muzyczny w Warszawie – Izabelinie, 23-30 marca 2014
  Wyróżnienie
 • X Ogólnopolskie Forum Młodego Instrumentalisty w Rybniku, kwiecień 2014
  II Miejsce
 • Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny „Alla Polacca” w Warszawie, 23-24 maja 2014
  Tytuł laureata
 • Recital w programie Młode Talenty, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie, 10 lipca 2014
 • IX Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, 27-29 listopada 2014
  II Miejsce
 • XIV Żyrardowski Konkurs Młodych Pianistów, 29-30 maja 2015
  II Miejsce

Swoich uczniów przygotowywałam także do roli pianisty akompaniatora i pianisty kameralisty. Świadectwami tych działań są dyplomy i wyróżnienia uczennic na konkursach krajowych m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Wieliczce, Poznaniu, Lesznie, Płocku, Stalowej Woli, Rybniku i Sochaczewie oraz podczas koncertów w Niemczech, Szwajcarii i Francji.

Program Koncertu Sekcji Pianistycznej Państwowej Szkoły Muzycznej w Filharmonii Zielonogórskiej 30 Stycznia 2012