Ministerstwo Kultury Centrum Edukacji Artystystycznej 23 Października 2012

W czasie wizyty w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, instytucji należącej do Ministerstwa Kultury i wykonującej zadania Ministerstwa, prawnik CEA zagroziła Lechowi Borkowskiemu “daniem po łapach”:

Funkcję dyrektora CEA pełnił wówczas Zdzisław Bujanowski. Pełni tę funkcję nadal. Dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury był Wiktor Jędrzejec, będący ostatnio prorektorem do spraw nauki i rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Ministrem Kultury był Bogdan Zdrojewski, premierem Donald Tusk. Dziś Tusk jest przewodniczącym Rady Europejskiej.

Natomiast Lech Borkowski i Małgorzata Głuchowska zostali wyrzuceni z pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze. Dziś rektorem UAM jest Andrzej Lesicki, który był wielokrotnie informowany przez Lecha S. Borkowskiego o łamaniu prawa na uczelni przez jej funkcjonariuszy, a później podpisał haniebną decyzję o usunięciu dra hab. Lecha S. Borkowskiego z pracy.

Odsyłacze zewnętrzne:

Centrum Edukacji Artystycznej
Ministerstwo Kultury
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Państwowa Szkoła Muzyczna w Zielonej Górze

dr hab. Lech S. Borkowski

19 sierpnia 2019