Małgorzata Głuchowska

Małgorzata Głuchowska, pianistka, nauczyciel fortepianu
W Żelazowej Woli 27 marca 2014

Akt Mianowania 30 Czerwca 1997

Awans na Nauczyciela Dyplomowanego Małgorzata Głuchowska Czerwiec 2011

Ponowne Mianowanie Małgorzaty Głuchowskiej  na Kierownika Sekcji Pianistycznej w PSM w Zielonej Górze 22 Sierpnia 2011

Nagana Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 29 Listopada 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 8 Maja 2014

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 20 Października 2014

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 30 Kwietnia 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Kierownik Sekcji Pianistycznej PSM w Zielonej Górze 28 Maja 2015

Nagana Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 26 Czerwca 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 1 Lipca 2015

Plan WDN na rok szkolny 14 września 2015