Kontrola Totalitarna w Obozie Koncentracyjnym Polska 8 Czerwca 2014

LS Borkowski
Komunikat 13, Polska, 8 czerwca 2014

Kontrola Totalitarna w Obozie Koncentracyjnym Polska

Metody znęcania się nad więźniami są dostosowane do okoliczności. Każde z pozoru normalne zadanie w miejscu pracy może stać się narzędziem kontroli totalitarnej. Oto relacja Małgorzaty Głuchowskiej, zatrudnionej w Państwowej Szkole Muzycznej I i II
stopnia w Zielonej Górze.

Na początku roku szkolnego 2013/14 przydzielono mi zadanie przygotowywania gazetki szkolnej. Nie otrzymałam jednak w tej sprawie żadnych wytycznych ani odnośnie formatu i tematyki gazetki, ani odnośnie finansowania materiałów do gazetki. Nie otrzymałam też jednoznacznej informacji, czy jest to obowiązek przydzielony w ramach wynagrodzenia zasadniczego. Nie poinformowano mnie też, jak długo ten obowiązek będzie na mnie spoczywał.

Nie podano też żadnego planu działania perspektywicznego. Czy to zadanie będzie podlegało rotacji i różni nauczyciele będą to zadanie wykonywać na zmianę?

Nie było żadnych informacji, żadnych konsultacji, żadnej wymiany zdań.

9 kwietnia 2014 powiesiłam w szkole gazetkę poświęconą muzyce w obozach koncentracyjnych. Jednak została zdjęta tego samego dnia. Dokonano cenzury. Wcześniej nie informowano mnie, jakie tematy powinny być realizowane i jakie są dozwolone.

Ten charakterystyczny brak informacji na temat przydzielonego zadania, jego zakresu, czasu trwania, kosztów itd. jest typowy dla systematycznych działań poniżających, niszczących godność człowieka. Poniżanie i systematyczne naruszanie godności leży u
podstaw kontroli totalitarnej i przemocy zorganizowanej.

Kontrola totalitarna nad człowiekiem powoduje utratę przewidywalności otoczenia ofiary i możliwości jej wpływu na rzeczywistość. Brak przewidywalności i możliwości normalnego wpływania na bieg wydarzeń prowadzą do przeżyć traumatycznych o nasileniu zależnym od długotrwałości działań destrukcyjnych i ich natężenia.

Mamy tutaj do czynienia z dwoma obiegami informacji, jawnym i ukrytym. Obieg jawny służy do wytwarzania pozorów i manipulacji obiektem działań dezintegracyjnych. W obiegu ukrytym, z którego obiekt ataku psychologicznego jest wyłączony, prawdziwe informacje są przekazywane członkom grupy dozorców.

Utrata autonomii, utrata wyboru i utrata wolnej woli prowadzą po pewnym czasie do destrukcji osobowości. Jest to atak na tożsamość człowieka, który spodziewa się po swoim otoczeniu przewidywalnego, zrozumiałego postępowania i jasnych kryteriów funkcjonowania.

Wspomniane metody destrukcji fundamentów osobowości człowieka są niezmienne od czasów niewolnictwa z czasów starożytnych aż po czas nazizmu, komunizmu i dzisiejszego wcielenia kolektywizmu, czyli solidaryzmu.

Można zatem z łatwością stworzyć w tej samej instytucji piekło dla jednych i strefę uprzywilejowaną dla drugich. Czym się różnią “jedni” od “drugich”? Jedni to więźniowie, drudzy to dozorcy.

Małgorzata Głuchowska, M.A.
Lech S. Borkowski, Ph.D.

MG is a pianist and piano teacher at the state school of music in Zielona Góra, Poland. LSB is a physicist with a Ph.D. from the University of Florida (Gainesville). Our views are exclusively our own. We do not represent any organization or any particular cause or ideology. We also would like to emphasize, that no organization or individual has been authorized to represents us.


Blogs: Decoding, Klient Nasz Pan