Lech Borkowski, Lech S. Borkowski, L. S. Borkowski, PhD Małgorzata Głuchowska, 27 March 2014, Żelazowa Wola, Poland

This website is edited by Lech S. Borkowski and Małgorzata Głuchowska. It is is divided into two parts. One relates to LSB's activity in condensed matter physics and nonlinear dynamics of neurons.

The focus of the second part is critical narrative analysis, social violence, criminal state. It is a result of a long and extensive experience, research and analysis.

To jest witryna redagowana przez Lecha S. Borkowskiego i Małgorzatę Głuchowską. Jest podzielona na dwie części. Jedna związana jest związana z pracą naukową LSB i dotyczy fizyki materii skondensowanej i nieliniowej dynamiki neuronów.

Druga część dotyczy krytycznej analizy narracji, zorganizowanej przemocy społecznej i państwa przestępczego. Jest ona wynikiem długiego i bardzo bogatego doświadczenia, badań i analiz.

Lech Stanisław Borkowski, PhD Habil.

Małgorzata Głuchowska, M.A.