Lech Borkowski, Lech S. Borkowski, L. S. Borkowski, PhDLech Stanisław Borkowski, PhD Habil.

This is my home page. The website is divided into two parts. The first part relates to my professional activity in condensed matter physics and nonlinear dynamics of neurons.

The focus of the second part is critical narrative analysis, social violence, criminal state.

To jest moja strona główna. Witryna jest podzielona na dwie części. Pierwsza związana jest z moją pracą w dziedzinach fizyki materii skondensowanej i nieliniowej dynamiki neuronów.

Druga część dotyczy krytycznej analizy narracji, zorganizowanej przemocy społecznej i państwa przestępczego.