Dr hab. Lech S. Borkowski

Wykształcenie: Doktorat z fizyki, University of Florida (1995), tytuł rozprawy doktorskiej: Impurities in Unconventional Superconductors

mgr fizyki, Politechnika Wrocławska (1987)

Zatrudnienie: 1 października 1998 – 29 lutego 2016, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; wyrzucony z pracy z powodów politycznych w październiku 2015

Wrzesień 1997 – sierpień 1998, Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA

1 października 1995 – 30 września 1997, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Habilitacja: Nonlinear Dynamics of Hodgkin-Huxley Neurons (2010) (Dynamika Nieliniowa Neuronów Hodgkina-Huxleya), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Obszary zainteresowań: fizyka materii skondensowanej, dynamika nieliniowa, krytyczna analiza narracji

Wybrane publikacje

Response of the Hodgkin-Huxley Neuron to a Periodic Sequence of Biphasic Pulses, L. S. Borkowski, Acta Phys. Pol. A 125, 145 (2014), http://arxiv.org/pdf/1105.5376v2

Magnetic Impurity Induced States in the Gap of an s+- Superconductor, L. S. Borkowski, Phys. Status Solidi B 250, 615 (2013)

Multimodal Transition and Excitability of a Neural Oscillator, L. S. Borkowski, Acta Phys. Pol. A 122, 776 (2012)

Bistability and Resonance in the Periodically Stimulated Hodgkin-Huxley Model with Noise, L. S. Borkowski, Phys. Review E 83, 051901 (2011)

Multimodal Transition and Stochastic Antiresonance in Squid Giant Axons, L. S. Borkowski, Phys. Review E 82, 041909 (2010)

Magnetic Impurity Transition in a (d+s)-wave Superconductor, L. S. Borkowski, Phys. Status Solidi B 247, 602 (2010)

Nonlinear Dynamics of Hodgkin-Huxley Neurons, L.S. Borkowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań (2010)

Response of a Hodgkin-Huxley Neuron to a High-Frequency Input, L. S. Borkowski, Phys. Rev. E 80, 051914 (2009)

Zero Temperature Phase Diagram of a d-wave Superconductors with Anderson Impurities, L. S. Borkowski, Phys. Rev. B 78, 020507(R) (2008).

Języki Skryptowe, L. S. Borkowski, Wyd. Naukowe UAM (2006)

Unix, L. S. Borkowski, Mikom (2003), Wyd. Naukowe UAM (2004)

Evolution from the BCS to the Bose-Einstein Limit in a d-wave Superconductor at T=0, L.S. Borkowski and C.A.R. Sa de Melo, Acta Phys. Pol. A 99, 691 (2001)

On Magnetic Impurities in Gapless Fermi Systems, L. S. Borkowski, Acta Phys. Pol. A 91, 359 (1997)

Distinguishing ‘Extended-s’ and d-symmetry Superconductors, W.O. Putikka, L.S. Borkowski, and P.J. Hirschfeld, in Proceedings of the Physical Phenomena at High Magnetic Fields – II: Tallahassee, Florida 1995, Z. Fisk, L. Gorkov, and D. Meltzer, eds., World Scientific (1996)

Transport Properties of Extended-s State Superconductors, W. O. Putikka, L.S. Borkowski and P.J. Hirschfeld, Phys. Rev. B 52, R3856 (1995)

Multichannel Kondo Impurities in Superconductors, L.S. Borkowski and P.J. Hirschfeld, Physica B 206-207, 183 (1995)

Distinguishing d-wave From Highly Anisotropic s-wave Superconductors, L.S. Borkowski and P.J. Hirschfeld, Phys. Rev. B 49, 15404 (1994)

Low Temperature Properties of Anisotropic Superconductors with Kondo Impurities, L.S. Borkowski and P.J. Hirschfeld, J. Low Temp. Phys. 96, 185 (1994)

Kondo Effect in Gapless Superconductors, L.S. Borkowski and P.J. Hirschfeld, Phys. Rev. B 46, 9274 (1992)

Strona główna: lsborkowski.com