Rozmowa Lecha Borkowskiego z Prorektorem UAM Poznań 20 Października 2010