Małgorzata Głuchowska, list do Zdzisława Bujanowskiego, dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Kultury, 9 lutego 2012

Małgorzata Głuchowska, list do Zdzisława Bujanowskiego, dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Kultury, 9 lutego 2012
Małgorzata Głuchowska, list do Zdzisława Bujanowskiego, dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Kultury, 9 lutego 2012