Nagroda Dyrektora Szkoły dla Małgorzaty Głuchowskiej 14 Października 2011


Nagroda dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze dla Małgorzaty Głuchowskiej 14 października 2011

Nagroda Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze dla Małgorzaty Głuchowskiej, dyplom, 14 października 2011
Nagroda Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze dla Małgorzaty Głuchowskiej 14 października 2011