Categories
Blog

The Internet and the Russian state

Comment on the article Anger after Ryanair flight ‘hijacked’ by Lukashenko to arrest dissident by Marc Bennetts, The Times, May 24 2021.


Lech S Borkowski comment in The Times 24 May 2021
Lech S Borkowski, comment in The Times 24 May 2021

The Nexta channel is run on Telegram, service operated by a Russian team from Dubai, as the company’s website explains:

“The Telegram development team is based in Dubai. Most of the developers behind Telegram originally come from St. Petersburg”, i.e. Leningrad.

Pavel Durov, Telegram’s chief, has an account on Twitter but remains mostly silent since January 2021. Similarly, Nexta stopped posting on Twitter in January 2021.

This story has Russian and Belarussian state written all over it. The so-called ‘opposition’ is fake. Gullible westerners will believe anything and will not ask any questions.

Nexta’s founder Stsiapan Putsila was born into Belarussian privileged class, Financial Times February 25 2021:

“[Putsila’s] father had been a sports presenter since the 1990s who was the only one who broadcast in the Belarusian language”

Putsila doesn’t seem to have a Twitter account.

Looking at the material posted by the Belarussian ‘opposition’ I haven’t noticed anything significant. Plenty of theatricals but no substance.

The Russian state is gradually wresting control over large portions of the Internet from western companies and governments. If you believe that Telegram has nothing to do with the Russian state, you are a complete fool. Those signing up for Telegram should be aware that they are giving their personal data and the contents of their communication to the Russian state.

@LechSBorkowski

Categories
Blog

Epicentre of falsifications

Comment on the article Poland sets out to reclaim Marie Curie’s legacy, Maria Wilczek in The Times, 12 May 2021.


Lech S Borkowski comment in The Times 13 May 2021
Lech S Borkowski, comment in The Times13 May 2021

Polish political functionary talking about ‘false narrative’? He is merely repeating the comment I wrote under another Times article,

Prisoner of false narrative, 21 June 2020

However, he is trying to alter the meaning and point finger at someone else.

I wrote

“I find the text being of poor quality, merely a retelling of an official story. The problem is that Poland is an epicentre of falsifications of both recent European history and contemporary politics.”

These words are equally applicable here.

By the way, I applied to a Polish university for an official transcript of my undergraduate grades twice. I paid the fee. The functionaries refused to issue the document I asked for. The first time they pretended they didn’t know how it should look like. On the second attempt, they sent few pages which do not qualify as official transcript. The first page was stamped with university seal, but the rest were not. This was done on purpose, of course. I was expelled from Polish state institution for political reasons in 2015. I am a physicist, like Marie Curie.

@LechSBorkowski

Categories
Blog-PL

Pomniki Dzierżyńskiego w Rosji

Komentarz do artykułu Lenin’s architect of red terror rises again, Architekt terroru Lenina znów na piedestale, Ben Macintyre, The Times, 16 września 2017.


Użyłem ostatnio Google Maps w celu zlokalizowania pomników Feliksa Dzierżyńskiego w Rosji. Jest ich wiele, w różnych częściach kraju. Oto przykład. Cytowane wpisy z Tweetera należą do wątku, w którym publikuję współrzędne geograficzne i zdjęcia miejsc kultu Dzierżyńskiego, organizatora komunistycznej tajnej policji.

Przestrzeń publiczna w Rosji ma charakter sowiecki i komunistyczny. Większość doniesień z Rosji ignoruje tę podstawową informację.

Moskwa (dwa pomniki), Sankt Petersburg, Saratow, Ufa, Wołgograd (dwa), Taganrog, Kirow, Krasnojarsk, Nowosybirsk, Dzierżyńsk, Orzeł, Kursk…

W Kirowie jest centrum handlowe nazwane imieniem Dzierżyńskiego. Wiele ulic i skwerów w Rosji nosi to imię.

Jest także pomnik Stalina w Jakucku odsłonięty w 2013.

Przerażające.

@LechSBorkowski

Categories
Blog

Monuments to Dzerzhinsky in Russia

Comment on the article Lenin’s architect of red terror rises again by Ben Macintyre in The Times, 16 September 2017.


I used Google Maps recently to try and locate monuments to Felix Dzerzhinsky in Russia. There is lots of them all over the country. Here is a sample. The tweets quoted below are part of a thread, where I provide coordinates and pictures, courtesy of Google, of this organizer of the Communist secret police.

Public space in Russia is as Soviet and Communist as ever. Most of the articles from Russia ignore this most basic information.

Moscow (two statues), Sankt Petersburg, Saratov, Ufa, Volgograd (two), Taganrog, Kirov, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Dzerzhinsk, Oryol, Kursk…

Kirov has a shopping centre named after him. Numerous streets, squares.

Then there is the monument to Stalin unveiled in Yakutsk in 2013.

Absolutely horrible.

@LechSBorkowski

Categories
Blog-PL

Komedia International

Komentarz do artykułu Alexei Navalny has prisoner of conscience status revoked by human rights group Amnesty International, Amnesty International cofnęła Nawalnemu status więźnia sumienia, Marc Bennetts w The Times, 24 lutego 2021. Zamieściłem tekst pod artykułem na stronie internetowej gazety, gdzie został natychmiast zablokowany, a później usunięty. Wersja angielska: Comedy International.


Lech S Borkowski comment in The Times 24 February 2021
Lech S Borkowski, komentarz w The Times 24 lutego 2021
Lech S Borkowski comment in The Times 24 February 2021 blocked
Lech S Borkowski, komentarz w The Times 24 lutego 2021 został natychmiast zablokowany

Komedia trwa. Amnesty International ignoruje obecność pomników Dziuerżyńskiego w Rosji, ulic i miast jego imienia. Nie zauważyłem, że Nawalny lub ktokolwiek inny w Rosji protestował przeciwko ich obecności. Czy Amnesty zapytała, dlaczego rosyjscy “dysydenci” milczą w sprawie zbrodni komunistycznych?

Nawalny jest projektem państwowym. Promowanie korupcji jako głównej kwestii w państwie uformowanym na komunistycznym ludobójstwie jest oczywistym odwracaniem uwagi. Zbrodnie te są oczywiście tabu zarówno w Rosji, jak i wśród działaczy Amnesty.

Chciałbym również przypomnieć Amnesty, że informowaliśmy ich o sprawie Małgorzaty Głuchowskiej w Polsce, pianistki i nauczycielki fortepianu, która została wyrzucona z pracy w 2015 roku. Podczas rutynowych badań w ramach służby medycyny pracy polskie władze poddały ją dwóm upokarzającym wizytom u psychologa pod groźbą utraty pracy w instytucji państwowej. Sfabrykowały fałszywe oświadczenie podpisane przez psychologa i lekarzy medycyny pracy, twierdząc, że nie była w stanie dalej wykonywać swojej pracy. Była najlepszą nauczycielką fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej w Zielonej Górze. Jej uczniowie zdobyli najwięcej nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach pianistycznych. Wcześniej napisaliśmy wiele listów do władz państwowych w Polsce, ujawniając łamanie przez nich prawa i praw człowieka.

Opublikowaliśmy na Youtube nagrania dźwiękowe rozmów mojej żony z psychologiem. Po pierwsze, państwo przymusem poddające kogoś wizycie u psychologa jest wyraźnie totalitarne. Po drugie, jeśli ktoś tutaj nie nadaje się do kontynuowania pracy w swoim zawodzie, to są to psycholog, lekarze medycyny pracy uczestniczący w tej operacji, a także rządzący i prokuratura, które sfałszowały postępowanie po naszych doniesieniach i chroniły bezpośrednich sprawców.

Zapraszam Amnesty i inne organizacje praw człowieka, aby zaangażowały się w naszą sprawę. Wyjdźcie ze swojego kokonu i zobaczcie prawdziwy świat.

Kampania przeciwko naszej rodzinie trwała latami. Informowaliśmy wiele osób w różnych krajach, ale do tej pory nikt w mediach ani wyżej wymienionych organizacjach nie poprosił o kontakt i informacje.

@LechSBorkowski

Categories
Blog-PL

Parlament Europejski ignoruje ofiary metod komunistycznych

Komentarz do artykułu redakcyjnego The Times view on Russia sanctions: Punishing Putin, 23 lutego 2021. Wersja angielska: EU Parliament ignores victims of Communist methods.


Lech S Borkowski comment The Times 23 February 2021
Lech S Borkowski, komentarz w The Times 23 lutego 2021

Polskie władze użyły służby medycyny pracy przeciwko mojej żonie w 2015 roku. Wydane zostało fałszywe oświadczenie lekarskie, aby wyrzucić ją z pracy pianistki i nauczycielki fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej w Zielonej Górze. Dokonano tego za zgodą rządu. Mamy szczegółowe dowody, w tym nagrania dźwiękowe, które są dostępne na YouTube. Moja żona została oskarżona przez psychologa o nieokreślone urojenia. Pod groźbą utraty pracy została zmuszona do dwukrotnej wizyty u psychologa w ramach rutynowej kontroli medycyny pracy.

Wcześniej napisaliśmy wiele listów do przedstawicieli aparatu państwowego, wskazując na łamanie prawa i praw człowieka podczas wieloletniej intensywnej kampanii przeciwko naszej rodzinie. Kilkakrotnie powiadamialiśmy o tym posłów do Parlamentu Europejskiego. Zignorowali nas. Skontaktowaliśmy się również z organizacjami praw człowieka, które milczały.

Europa lubi deklaracje dotyczące praw człowieka, ale nienawidzi współpracy z ofiarami i zrobienia czekogolwiek rzeczywistego.

Członkowie mojej rodziny, w tym moi rodzice, obywatele polscy, byli więźniami komunistycznych obozów koncentracyjnych w północnej Rosji po II wojnie światowej. W Parlamencie Europejskim jest miejsce dla członków komunistycznych organizacji totalitarnych, ale w kraju Unii Europejskiej nie ma miejsca dla ofiar metod komunistycznych.

@LechSBorkowski

Categories
Blog

Simplified narratives come with consequences

Comment on an opinion piece 76 years on, Belsen’s lessons are more important than ever by Karen Pollock in The Times, April 15 2021.


Lech S Borkowski comment in The Tmes 15 April 2021
Lech S Borkowski, comment in The Times, April 15 2021

‘During the Second World War, a generation of young people across Europe were conscripted to fight for their country. For six long years, these mainly young men were separated from their loved ones, lived in fear and died in their millions.’

Some were conscripted to fight for their occupiers. My father, Polish citizen, was conscripted in 1944 to fight for the Soviet occupiers in a Polish army formed under Communist control. His family lived in eastern Poland, area with a sizeable Jewish population, which was already under the second Soviet occupation during that war. He faced an impossible choice: to fight one evil on behalf of another one with high likelihood of being killed or desert from the Communist army. He and many others chose the latter. His group was later captured by the Soviet force. Many were tortured. They were sent to Russian concentration camps after the war. He spent eight years in the camp and further two years in exile in northern Russia.

I understand, of course, where the need for simplified narratives comes from. However, oversimplification comes with consequences.

We must also realise, that evil lives on. It is contagious, it mutates and continues to destroy human lives. It hasn’t stayed behind on the grounds of WWII Nazi camps. While a great effort has been made to develop immune response to one type of evil, there are other variants that spread almost uninhibited.

@LechSBorkowski

Categories
Blog

Fake victim, fake opposition in Russia

Comment on the article Navalny details regime of punishment and torture in prison by Maria Georgieva in The Times, 29 March 2021.


Lech S Borkowski comment The Times 30 March 2021
Lech S Borkowski, comment in The Times 30 March 2021

This is a ridiculous comedy. Russian state apparatus can do what they want. If the messages travel outside, then this is exactly what the Russian authorities want. Navalny is not a victim of that state. He is one of them.

My parents and other family members were prisoners of Communist concentration camps in Russia. This is the same Russia, but Navalny is a fake victim. The trick is to talk about fake victims instead of real ones.

Fake opposition is already a hundred-year old concept in Russia.

@LechSBorkowski

Categories
Blog

Cognitive battlefield

Comment to the article Stalin’s War by Sean McMeekin, review — a different way to look at WWII by Dominic Sandbrook in The Sunday Times, 21 March 2021.


Lech S Borkowski comment in The Sunday Times 22 March 2021
Lech S Borkowski, comment in The Sunday Times 22 March 2021

‘[WWII] didn’t begin in September 1939, when Hitler invaded Poland, but eight years earlier with the Japanese invasion of Manchuria. It didn’t end in the summer of 1945, but dragged on until the autumn of 1989, when the Soviet empire finally broke up.’

Nazi Germany and Communist Russia jointly invaded Poland in September 1939, slight delay on the Russian side notwithstanding. 1989 is not the end of WWII. 1989 is significant mainly as the date of West’s crucial defeat on the cognitive battlefield.

Also, no one here seems to be concerned that the Yalta deal, signed by Churchill, Roosevelt, and Stalin in 1945 was an illegal one.

@LechSBorkowski

Categories
Blog-PL

Rees, Nawalny, Colston, Dzierżynski

Komentarz do artykułu Marvin Rees: ‘When my pal Alexei Navalny is free, I’ll give him a grand tour of Bristol’, Marvin Rees: ‘po uwolnieniu Aleksieja Nawalnego oprowadzę go po całym Bristolu’, Matthew Campbell, The Sunday Times, 14 lutego 2021. Wersja angielska: Rees, Navalny, Colston, Dzerzhinsky.


Lech S Borkowski comment The Sunday Times 14 February 2021
Lech S Borkowski, komentarz w The Sunday Times 14 lutego 2021

W artykule w The Evening Standard z 8 czerwca 2020 r. Marvin J Rees powiedział

“Obawiam się jednak, że rasizm zwalcza się nie tylko poprzez obalanie posągów w przełomowych chwilach. Rasizm jest osadzony w systemie. To systematyczne pozbawianie ludzi szans i udziału we władzy”.

Nieco wcześniej pomnik Colstona w Bristolu, który był m.in. handlarzem niewolnikami, został obalony przez demonstrantów.

To systematyczne pozbawianie możliwości rozwoju i udziału w podejmowaniu decyzji jest faktem w Europie Wschodniej. Posągi Dzierżyńskiego stoją w rosyjskich miastach, niektóre wzniesione niedawno. Współczesna Rosja jest zbudowana na terrorze i ludobójstwie. Nawalny nie ma z tym problemu. Korupcja jest w Rosji kwestią nieistotną. Jest to historia zastępcza.

Szanowny panie Rees, możemy się spotkać. Mam doktorat z fizyki z uniwersytetu amerykańskiego i powiem panu, jak systematyczne odbieranie możliwości rozwoju i uczestnictwa w podejmowaniu decyzji odbywa się w Europie Wschodniej. Opowiem również, jak moja żona pianistka i ja zostaliśmy wyrzuceni z pracy w polskich państwowych instytucjach edukacyjnych za nasze przekonania i po prostu za to, kim jesteśmy.

@LechSBorkowski

Page 1 of 17
1 2 3 17