Fałszywy konflikt polityczny

Komentarz do artykuu Polish media stage blackout over advertising tax they say will harm press freedom, Polskie media publikują czarne strony po nałożeniu podatków na reklamy, Maria Wilczek, The Times, 10 lutego 2021. Wersja angielska: Fake political conflict.


Lech S Borkowski comment in The Times 10 February 2021
Lech S Borkowski, komentarz w The Times 10 lutego 2021

To jest fałszywy, inscenizowany konflikt. Zarówno media, jak i rząd należą do tej samej klasy rządzącej, która jest komunistyczną klasą rządzącą. W Polsce nie załamał się też komunizm, ani nie nastąpił powrót do autentyczności w życiu publicznym.

Ludzie Zachodu nie mogą pojąć koncepcji fałszywego konfliktu politycznego rozgrywanego publicznie w celu kontrolowania narracji. Jest to rzecz podobna do ustawionego meczu w sporcie. Konkurencja może być fałszywa również w biznesie.

Słowo kluczowe: prowokacja.

@LechSBorkowski