Categories
Blog

Communist methods in Poland’s schools and universities

Two comments on the article What sluggish Britain can learn from Poland by Emma Duncan in The Times, 30 July 2021.


Comment #1

Lech S Borkowski comment in The Times 30 July 2021
Lech S Borkowski, comment in The Times 30 July 2021

The author is trying to push fairy tales, having no knowledge and experience of the educational system in Poland.

“The children of middle-class people in our town go to technical schools,” says Anne Applebaum, an American historian married to a Polish politician. “There’s no shame in it.”

A. Applebaum is an unreliable narrator. She sent her sons to Eton. She is married to Radek Sikorski, a politician tied to Communist military intelligence. He was arranged an entry to U. of Oxford by Zbigniew Pełczyński, an Oxford don. ZP was later awarded the Order of the White Eagle in Poland for his services to the Polish (Communist) ruling class.

I have a PhD in Physics from the University of Florida in US. My parents were prisoners of Communist concentration camps. I am married to Małgorzata Głuchowska, academy-educated excellent pianist and piano teacher, granddaughter of Aleksander Głuchowski, who was prisoner of Soviet camps in 1940-41, later fought with the Allies on the western front and was imprisoned by Communists again, upon return to Poland in 1947. I was the only faculty member at the Adam Mickiewicz University in Poznań with a western PhD. I was denied normal participation in teaching duties, being sidelined to teaching computer-related courses. I had to bring my own laptop to work. They wouldn’t buy me one. I was bullied, harassed, humiliated.

Our daughter was attacked in her elementary school in a coordinated campaign. My wife and I were fired in 2015.

@LechSBorkowski

Correction: Pełczyński was awarded the order of Polonia Restituta in 2014, second-highest civilian order in Poland.


Comment #2

Lech S Borkowski comment no. 2 The Times 7 August 2021, article on education and economic development Great Britain vs Poland 30 July 2021
Lech S Borkowski, comment no. 2 The Times 7 August 2021

My second comment.

‘Poland is now nearly three-quarters as rich as Britain […] if recent trends persist, Poland will be more prosperous than Britain by 2030.’

3/4 as rich? Nonsense. No, it won’t. Position of power, privilege, and well-paying job are distributed by the same ruling class, as before 1990, next generation. Statistics can be manipulated at will.

The author praised the educational system. People controlling this system make sure that power remains in the hands of the same ruling class. Grades were falsified at the university, where I worked. Law was broken at exams at the school of music, where my pianist wife was employed. Our daughter was targeted in schools and treated with contempt. University authorities systematically sabotaged my attempts at equal treatment of all students in a manner similar to western universities. They made the point of applying pressure to raise grades of selected students. Sometimes they cancelled my class without notifying me.

The procedure of my professional advance was sabotaged as well. It was delayed, procedural traps were set up . The law was violated and nobody cared. Poland is a lawless country.

Falsehoods and lies are part and parcel of the system. Rules and honesty are nonexistent. This was demonstrated to me countless times. Ethical standards and social norms are broken whenever they stand in the way of the ruling class.

@LechSBorkowski

Categories
Blog-PL

Doświadczenie zawodowe

Komentarz do artykułu Morgan Sondelmeier w The Telegraph The Uber ruling is meddlesome over-regulation – which will ultimately backfire, Wyrok w sprawie firmy Uber jest nadmierną ingerencją i przyniesie niekorzystne skutki, 19 lutego 2021. Wersja angielska: Work experience.


Lech S Borkowski comment The Telegraph 19 February 2021Lech S Borkowski, komentarz w The Telegraph 19 lutego 2021

19 Lutego 2021 20:43

Wątpię, by autorka pracowała na najniższych szczeblach samozatrudnienia. Wygláda na to, że nie kontaktowała się z samymi pracownikami Ubera. Wydaje się jej, że może pisać w imieniu wszystkich innych, nie mając doświadczenia podobnego rodzaju ani nie zbierając opinii pracowników Ubera.

Kiedy przyjechałem do Londynu w 2016 roku, musiałem szybko znaleźć pracę. Przyjechałem, bo zostałem zwolniony z uniwersytetu w Polsce, gdzie pracowałem jako profesor fizyki. Moja żona pianistka została zwolniona z pracy w państwowej szkole muzycznej. Nasza rodzina od bardzo dawna jest obiektem ostrych represji z powodów politycznych. Byliśmy zadłużeni i bardzo narażeni na utratę mieszkania w Polsce, za które wciąż spłacamy kredyt hipoteczny.

Chociaż mam wysokie kwalifikacje i doktorat uniwersytetu amerykańskiego, nikt nie czekał na mnie na terminalu autobusowym Victoria, gdzie przyjechałem pewnego czerwcowego poranka. Nie było komitetu powitalnego ani czerwonego dywanu. Nawet pokój, który zarezerwowałem przed wyjazdem z Polski, stał się nagle niedostępny.

W mojej pierwszej pracy sprzątałem sieć restauracji w nocy. Byłem zatrudniony przez belgijską sieć restauracji mającą wiele lokali w centrum Londynu. Moje podstawowe prawa były naruszane. Nie płacono mi za transport między restauracjami i za czas spędzony na przemieszczaniu się z jednego lokalu do drugiego. Czytałem ustawę regulującą płace pracowników w tych okolicznościach i było jasne, że firma naruszyła prawo. Nikt jednak nie chciał mnie słuchać. Mój litewski partner i ja zostaliśmy ostatecznie zwolnieni po 99 nocach ciągłej pracy bez czasu wolnego. Proponowano nam jedną noc wolną w tygodniu, ale nie tydzień wolnego po kilku tygodniach ciągłej pracy. Nasza propozycja miała większy sens, ponieważ dałaby nam czas na podróżowanie i odwiedzanie rodziny. Jedna noc w tygodniu mogła tylko zaburzyć nasz zegar biologiczny, nie dając żadnych korzyści. Otrzymaliśmy część należnych pieniędzy kilka miesięcy później po tym, jak wysłałem e-mail z wyszczególnieniem kwot, które firma nam jest winna i podstawą naszych obliczeń.

Było to poniżające doświadczenie.

W następnej pracy byłem samozatrudnionym roznosicielem ulotek. Teoretycznie byłem podwykonawcą firmy zajmującej się dystrybucją ulotek. Jednak w rzeczywistości byliśmy pracownikami. Każdego dnia musieliśmy pojawiać się w określonym miejscu gdzieś w Londynie o określonej porze i nie mieliśmy nic do powiedzenia na ten temat. Można było to tylko zaakceptować lub nie podejmować pracy. Czas rozpoczęcia nie podlegał negocjacji, nawet jeśli należało stawić się na obrzeżach Londynu na przykład o godzinie 6 rano z powodu wyjazdu do pracy daleko poza Londyn, gdy koordynator akcji ulotkowej nie chciał opóźnić czasu rozpoczęcia. Przejazd przez Londyn zajmuje parę godzin. Pracowaliśmy pod ścisłym nadzorem. Każdy kierownik zmiany był również osobą samozatrudnioną. Mówił nam, czego firma od nas oczekuje. Dziwaczne, prawda? Reprezentował wprawdzie firmę, ale nie był jej pracownikiem.

Byłem zmuszony przychodzić do pracy w stroju sportowym, chociaż nie powodowało to ani lepszej ani szybszej pracy. Było to po prostu mniej wygodne. Pewnego dnia byliśmy filmowani, wykonując jogging podczas dostarczania ulotek. Nie wyraziłem zgody na filmowanie. Najwyraźniej zrobiono to, aby zaimponować niektórym klientom. Zarówno filmowanie, jak i zmuszanie do biegania było upokarzające. Nie było jednak zbyt dużego wyboru. Wyrażenie krytycznego poglądu w pewnej sprawie spowodowało wezwanie do biura w zachodnim Londynie, gdzie najpierw kazano mi czekać pół godziny, po czym nastąpiła nieprzyjemna rozmowa z szefem biura. Celem było oczywiście zademonstrowanie, jak nieistotnym jest ktoś w mojej roli. Całkowicie upokarzające, ogromna strata czasu.

Firma chciała prezentować wizerunek osób wykonujących pracę dla zabawy i zarabiających przy okazji trochę pieniędzy. Logo firmy zawiera sylwetkę biegacza. Została ona oceniona bardzo pozytywnie w konkursie telewizyjnym kilka lat wcześniej. Rzeczywistość jest jednak inna.

Miałem także do czynienia z zastraszaniem i innymi niedogodnościami. Byłem więc czasami nękany w imieniu firmy przez innego samozatrudnionego podwykonawcę. To nienormalne. Zdarzały się też sytuacje kojarzące się z niewolnictwem, kiedy siedzieliśmy w samochodzie gdzieś poza Londynem i nikt nie mógł powiedzieć, jak długo będzie trwała taka sytuacja. To był rezultat czyjegoś złego planowania i nie płacono nam za czas spędzony na czekaniu.

Firma nie robiła nic, aby zatroszczyć się o potrzeby fizjologiczne. W tej pracy chodzi się nieprzerwanie przez 6-8 godzin. Co zrobić, jeśli pojawia się potrzeba fizjologiczne? Było to traktowane jako problem roznosiciela a nie firmy. Praca rozpoczyna się i kończy o o wyznaczonych godzinach. Przerwy na wizyty w toalecie nie były częścią harmonogramu i firma ignorowała ten problem.

Czy autorka artykułu ma podobne doświadczenie zawodowe?

Jeśli ktoś chciałby uzyskać więcej informacji na ten temat, może skontaktować się ze mną za pomocą Twittera.

@LechSBorkowski

 

Categories
Blog-PL

Czy poważnie traktujecie prawa człowieka?

Komentarz do artykułu Britain in united front is only way to resist Russia post-Brexit, Po wyjściu z UE Wielka Brytania może stawić czoła Rosji tylko pod warunkiem zjednoczenia w jeden front, Baroness Warsi, The Times, 21 January 2021. Wersja angielska: Are you serious about human rights?


Lech S Borkowski comment in The Times 21 January 2021
Lech S Borkowski, komentarz w The Times 21 stycznia 2021

Właściwym słowem kluczowym jest prowokacja.

Należy podkreślić, że Bill Browder jest wnukiem sekretarza generalnego Partii Komunistycznej USA Earla Browdera. Earl i członkowie jego rodziny pracowali dla radzieckiego wywiadu. Dlaczego komunistyczny agent Putin miałby gnębić wnuka towarzysza Browdera? To nie ma sensu.

Lepiej byłoby poświęcić znacznie więcej wysiłku na dekodowanie oszustw w krajach komunistycznych, czyli w krajach wszystkich sprzymierzeńców sowieckich. Nawoływanie do “jedności” przy jednoczesnym niezrozumieniu rosyjskiego modus operandi służy narracji prowokująco narzuconej przez Rosję.

Piszę to jako obywatel Polski. Moja rodzina i ja jesteśmy obiektami komunistycznego terroru społecznego. Moi rodzice byli więźniami komunistycznych obozów koncentracyjnych w północnej Rosji. Po długiej i niezwykle okrutnej kampanii moja żona i ja zostaliśmy wyrzuceni z pracy w instytucjach państwowych w Polsce. Członkowie rządu oraz posłowie zostali szczegółowo poinformowani o działalności przestępczej aparatu państwowego przeciwko nam. Nie zrobili nic, aby to powstrzymać. Jeśli poważnie traktujecie prawa człowieka, powinniście przyjrzeć się tej sprawie i nałożyć sankcje również na tych funkcjonariuszy państwa. Niektórzy z nich są obecnie posłami do Parlamentu Europejskiego.

Członkowie partii komunistycznej są również członkami Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Nie zauważyłem żadnych protestów przeciwko ich obecności w tych miejscach, kiedy Wielka Brytania była jeszcze częścią UE.

@LechSBorkowski

Categories
Blog

Work experience

Comment on the article The Uber ruling is meddlesome over-regulation – which will ultimately backfire by Morgan Schondelmeier in The Telegraph, 19 February 2021. Polish version: Doświadczenie zawodowe.


Lech S Borkowski comment The Telegraph 19 February 2021
Lech S Borkowski comment in The Telegraph 19 February 2021

19 Feb 2021 8:43PM
I doubt the author worked at the lowest rungs of the gig economy. She does not seem to have contacted the Uber workers themselves. She ‘thinks’ she can write on behalf of everyone else without actually trying to do this kind of job herself or without gathering opinions from Uber employees.

When I came to London in 2016 I needed a job quickly. I came because I was fired from a university in Poland where I was an associate professor of physics. My pianist wife was fired from her job at the state school of music. Our family has been targeted for political reasons for a very long time. We were in debt and at high risk of losing our flat in Poland, on which we still pay mortgage.

Although I do have high qualifications and a PhD from an American university, nobody was waiting for me at the Victoria bus terminal, where I arrived one June morning. There was no welcome committee and no red carpet. Even the room I reserved before leaving Poland was suddenly not available.

In my first job I was cleaning restaurants at night. I was employed by a Belgian restaurant chain with significant presence in central London. My basic rights were violated. I was not paid for transport between restaurants and for the time spent moving from one location to another. I read the law regulating workers pay in these circumstances and it was clear the company violated the law. No one, however, was willing to listen. My Lithuanian partner and I were eventually terminated after 99 nights of working continuously without a time off. We were offered a night off once a week or so, but not a week off after several weeks of continuous work. Our proposal made more sense because it would give us time to travel and visit family. One night off a week would only disrupt our body clock without providing any benefit. We received some of the money owed several months later after I sent an email detailing the amounts the company owed us and tbe basis of our calculation.

The overall experience was humiliating.

In my next job I was a self-employed leaflet distributor. Theoretically, I was a subcontractor to a leaflet distribution company. However in reality we were employees. Each day we had to show up at a specific location somewhere in London at a specific time and we had nothing to say about it. You either accepted it or you didn’t get the job. Starting time was not negotiable even if you were to appear on the outskirts of London at, say, 6 a.m. because the job was far outside London and the supervisor was not willing to delay starting time. It takes couple of hours to get through London in those circumstances. We worked under strict supervision. Each shift supervisor was also self-employed. He/she was telling us what the company wanted from us. Ridiculous, isn’t it? Although he or she was representing the company, he/she was not a company employee.

I was forced to come to work in a sporting outfit although it was not making me work any better or faster. It was actually less convenient. At some point we were filmed jogging while delivering leaflets. I did not express my consent to be filmed. This was apparently done to impress some customers. Both being filmed and forced to jog was humiliating. There was not much choice, however. Expressing a critical view resulted in being summoned to the office in west London, where they made you wait for half an hour before being reprimanded. To show you how insignificant you are. Totally humiliating and a huge waste of time.

The company wanted to project the image of people doing the job for fun and making some money at the same time. Their logo pictured a jogger. They were viewed very positively during the company predentation in a tv program a few years back. The reality is different.

Then there was bullying and other inconveniences. So I was sometimes bullied on behalf of the company by another self-employed contractor. Ridiculous. There were also slave-like situations, when we were sitting in a car somewhere outside London and nobody could say how long the situation would last. This was the result of someone’s poor planning and we were not paid for the time spent waiting.

The company did nothing to help you with your physiological needs. In this job you walk continuously for 6-8 hours. What if you have a physiological need? It is your problem. You start and finish by a predetermined time. Toilet breaks are not part of the schedule and it is entirely up to you how you solve the problem.

How many jobs of this kind has the article’s author done herself?

You can contact me via Twitter, if you need more information.

@LechSBorkowski

Categories
Blog

Rees, Navalny, Colston, Dzerzhinsky

Comment on the article Marvin Rees: ‘When my pal Alexei Navalny is free, I’ll give him a grand tour of Bristol’ by Matthew Campbell in The Sunday Times, 14 February 2021. Polish version: Rees, Navalny, Colston, Dzierżyński,


Lech S Borkowski comment The Sunday Times 14 February 2021
Lech S Borkowski comment in The Sunday Times 14 February 2021

In the June 8, 2020 article in the Evening Standard Marvin J Rees was quoted to have said

“My concern though is that racism is tackled not just by pulling down statues in symbolic moments – it’s stitched into the system. It’s the systematic exclusion of people from opportunity and power.”

This was after the statue of Colston the slave trader was toppled in Bristol.

This systematic exclusion of people from opportunity and power is a fact in Eastern Europe. The statues of Dzerzhinsky are standing in Russian cities, some erected recently. Contemporary Russia is built on terror and genocide. Navalny has no problem with that. Corruption is a nonessential issue in Russia. It is an ersatz story.

Mr Rees, you can meet me. I have a PhD in Physics from an American university and I will tell you how the systematic exclusion from opportunity and power is carried out in Eastern Europe. I will also tell you how my pianist wife and I were expelled from our jobs in Polish state educational institutions for our beliefs and simply for who we are.

@LechSBorkowski

Categories
Blog

Are you serious about human rights?

My comment on the article Britain in united front is only way to resist Russia post-Brexit by Baroness Warsi in The Times, 21 January 2021. Polish version: Czy poważnie traktujecie prawa człowieka?


Lech S Borkowski comment in The Times 21 January 2021
Lech S Borkowski, comment in The Times 21 January 2021

The appropriate keyword is provocation.

It must be pointed out that Bill Browder is the grandson of the General Secretary of Communist Party USA Earl Browder. Earl as well as his family members worked for the Soviet intelligence. Why would Communist agent Putin pursue grandson of comrade Browder? It doesn’t make sense.

It would be better to devote significantly more effort into decoding deception in Communist countries, i.e. in countries of all Soviet allies. Calls for ‘unity’ amidst incomprehension of Russia’s modus operandi merely reinforce the narrative provocatively imposed by Russia.

I am writing this as a citizen of Poland. My family and I are targets of Communist social terror. My parents were prisoners of Communist concentration camps in northern Russia. My wife and I were expelled from our jobs at state institutions in Poland, following a long and extremely vicious campaign. Government members, including PMs, were informed in detail about criminal activities of the state apparatus against us. They did nothing to stop it. If you were serious about human rights, you would have to look into those cases and impose sanctions on those officials as well. Some of them are members of European Parliament now.

Communist party members are also members of European Parliament and European Commission. I haven’t noticed any protests against their presence there, while Britain was part of the EU.

@LechSBorkowski

Categories
Blog

Polishing images of totalitarian agents in The Telegraph

The untold story of Edith Tudor-Hart: ‘grandmother’ of the Cambridge spies by Charlotte Philby in The Telegraph, 3 October 2020. Wersja polska: Ocieplanie wizerunku agentów totalitaryzmu.


Lech S Borkowski comment The Telegraph 4 October 2020
Lech Borkowski, comment in The Telegraph 4 October 2020

When thinking about woman’s bravery, I prefer my mother, who was imprisoned by the Communist henchmen in eastern Poland occupied by the Soviet Russia after WWII. She was ‘tried’ by a local Soviet military tribunal in 1949, together with her father and a younger brother. She tried to protect both of them in her responses during interrogations. She was subsequently imprisoned in a concentration camp in northern Russia in the Arkhangelsk area. She was released in 1956. The war, which was started by joint invasion of Nazi and Communist forces on Poland, has never ended for her. Communist thugs harassed her even when she went shopping when I was little. She suffered enormously and never received justice.

The Soviet security system was centered around terror and torture. She was a very brave woman. She did what was right. More recently, I witnessed the bravery of my pianist wife, who refused to yield to Communist methods of thugs running the state apparatus in Poland. This is also a very interesting story.

The current article is part of a totalitarian narrative. Both Communists and Nazis offered important roles to women dedicated to their cause. I would recommend publishing a collection of stories of female emancipation in the service of both of these genocidal regimes.

I would like to correct those optimists who claim that Communism collapsed. It didn’t. The publishing of this and similar articles in top British papers is a testimony to Communism being pushed into the mainstream. This is the next stage. Memory of Communist villains is preserved, while their victims are eliminated again, this time from memory.

@LechSBorkowski

Research

Categories
Blog

Physicist’s 99 cleaning nights

My two comments on the article Cleaners are heroes. I should know: I was one by Amanda Craig in The Times, 17 May 2020. The first comment was made on May 17, the second one was added on May 29 2020.


When I was fired from my university job in Poland (associate professor of Physics, Adam Mickiewicz University, Poznań) for political reasons, I had to leave the country and quickly find another job that would pay mortgage on our flat in Poland. My pianist wife lost her job at the same time and for the same reasons.

I came to London, where I started as a night cleaner in a restaurant chain with headquarters in Brussels. I worked 99 consecutive nights without taking a single day (night) off. The guy who employed me and my Lithuanian partner, ignored our questions about taking a week off after several weeks of continuous work. The company wanted to have their restaurants clean but was not interested in our well-being. We did a good job, receiving high marks on weekly mystery customers’ reviews, but were not paid for the bus and tube fare when moving from one restaurant to another. This was a violation of the law. We were compensated for it only after I wrote about it to their London office. We were paid a minimum wage.

My next job was leaflet distribution as a self-employed. Again, I was working 7 days/week for 8 months, rain, snow or shine. I travelled everywhere around London and beyond M25, visiting places I would have never had gone to otherwise. I opened and closed thousands and thousands of garden gates. I mostly tried to close them back. When I didn’t on one rainy winter Sunday afternoon, I heard “Shut the bloody gate!” from some unidentified voice. I was bitten by a dog once. Nothing really serious, although there were some more serious bites among the other distributors.

I distributed all kinds of leaflets, from pizza companies through estate agents and opticians to elections leaflets for the Conservative Party candidates and for UKIP. We were driven all the way to Truro to distribute job training leaflets financed from an EU grant. I also found that some London areas south of the river with large council estates are deserts as far as publicly available toilets go. It took me once close to half-hour to find one in a bar and it was not funny.

I had some suprising encounters with people. One morning I was stopped by a guy in Croydon, who asked me to read to him and explain the contents of a letter he received from the bus company he worked for. It was actually a letter of dismissal. Was he not able to read? Probably.

In my current job I had the opportunity to serve a former UK Prime Minister and a former Chancellor on separate occasions.

@LechSBorkowski


The second comment added on 29 May 2020

Two of the comments following my post are clearly hostile. The choice of words, as well as a nickname show desire to misrepresent and falsify who I am. It is also an attempt at denying agency. Instead of asking me directly about something, that person is suggesting to google my name on the Internet.

As I wrote in my comment, I was fired for political reasons and it is not just a temporary misunderstanding. The reason is deep and fundamental. I have an excellent education, PhD from the University of Florida, one of the top public universities in the US. Nevertheless, I could not do carry out my job in Poland in a normal way. I even had to bring my own laptop to work. They refused to provide even a single piece of equipment for me.

My wife was also fired for political reasons from her job at the State School of Music in Zielona Góra, also for political reasons. We refused to falsify and to lie.

One day before the letter of dismissal was delivered to me, someone wrote to me about creating a Wikipedia page for me. I objected to it, but the page was made anyway.

This is obviously a “dark profile”. A tool to control and to falsify the public narrative about the targeted person.

The University I was fired from continues to send emails to me ‘addressed to all University employees’. This is a violation of EU law. So what? In Poland they can do anything. Who are they? They are Communists, who pretend to have miracuously converted to someone else.

@LechSBorkowski

Categories
Blog

Ally de jure, enemy de facto

Comment on The Times article We led the war effort, say British — others disagree by Lucy Fisher, May 8, 2020


The poll is asking the wrong questions.

The UK and the US allied with one of the two genocidal regimes in Europe against the other one. Collectively, they succeeded in defeating one enemy, while the other enemy expanded its occupation zone, gained international recognition and the ability to control the newly formed United Nations. That must be called for what it is: a failure. The war against Germany was won, but the war against the Soviet Union was lost.

The need for a myth of fighting a good war, being heroic and making all the right choices is tempting to all nations. The truth is more prosaic. The desire to create a myth and hold on to it may be understandable in the years immediately after the conflict, when the wounds, sacrifices and the loss of the loved ones is so palpable. However, as the years go by, one would hope for a more intelligent analysis.

The western Allies won the war against the Germany and Japan only, while losing it to the Soviet Union. Soviet Union won the war against everyone else. British and American governments deceived themselves and their citizens about USSR suddenly becoming their ally, when it was not.

Soviet Union was an ally de jure, i.e. on paper only, but not the facto. The inability to properly process these basic facts, was a self-inflicted wound.

The West tries desperately to cling to the binary logic, good guys vs the bad guys, although ever since 1917 this approach continued to fail. The situation has changed. The rise of the Communist state in Russia using different logic and different methods, a widespread terror and increasingly more sophisticated genocidal techniques, was an intellectual challenge, which the West, taken collectively, miserably failed to meet.

Antony Beevor wrote a very sensible comment in The Telegraph yesterday: “75 years on, have we got the Second World War all wrong after all?”

Indeed, you have.

@LechSBorkowski

Categories
Blog

Truwoman show

Comment on The Countess and the Russian Billionaire review — the 1 per centers who went peak Jeremy Kyle in The Times by Carol Midgley, April 9, 2020


If information available on the Internet is true, Sergei Pugachev comes from a Soviet military family. A career like his would be absolutely impossible without the full support of the Soviet/Russian inner power circle. The 1990s were presented to the outside world as some kind of a Russian ‘wild west’ rush. However, you ought to keep in mind that we are talking about a country where everyone and everything was subordinated to the Communist power collective through decades of terror. Such deep structures of utmost loyalty and fear do not mysteriously disappear.

The private ownership introduced in the 1990s was not so private. Big money was handled by trusted insiders. Private ownership in Russia is not the same as private ownership in the West.

Look at some of the guys who made big careers in Russian business post-1990. There is Mikhail Khodorkovsky, member of Komsomol, the youth organisation of the Communist party. Then there is William Felix Browder, grandson of Earl Browder, the general secretary of Communist Party USA. Both have spectacularly fallen out with the Russian state. However, they would have no chance to achieve anything in the first place, had they not belonged to the inner circle of the most trusted comrades.

It is more likely that these lawsuits and spectacular rows between Putin-led state and the so-called oligarchs are merely a spectacle, a diversion. The aims of the contemporary Russian state vis-a-vis the West are pretty much the same as the aims of the Soviet Union. Russian goals are long-term and the presence of Russian rich functionaries in the West allows to survey, gather information and exert influence without arising suspicion.

Evgeny Lebedev, the owner of two UK newspapers, is a son of a KGB functionary. Some in the British elites see nothing improper to be employed by him or to fly to his parties in Italy:

‘In a brief entry of ministerial interests on the Foreign Office website, Johnson declared he had an “overnight stay” with Lebedev on 28 April, travelling “accompanied by a spouse, family member or friend”.

Johnson did not give any further details of where he had been, who he was with or the reason for the visit – reportedly his fourth to Lebedev’s Italian home in recent years.’

This was 2018. The quote is from article in the Guardian.

They have successfully infiltrated western elites.

And it is in this context that the story shown in the documentary plays out. Alexandra Tolstoy was most likely honey-trapped in a planned operation. The humiliation she was subjected to on the Russian tv show was most likely planned as well.

Open quarrels and lawsuits between so-called oligarchs and the Russian state are most likely only spectacles for western consumption. Everyone knows that there is no life outside the power circle. You either belong, tooth and nail, or you are eliminated. These so-called oligarchs know this perfectly well. They are also not stupid to suddenly start thinking that they can rewrite the code of the Russian state, the code that has been shaped and hardened over decades of terror.

@LechSBorkowski

Page 1 of 2
1 2