Categories
Blog-PL

Pomniki Dzierżyńskiego w Rosji

Komentarz do artykułu Lenin’s architect of red terror rises again, Architekt terroru Lenina znów na piedestale, Ben Macintyre, The Times, 16 września 2017.


Użyłem ostatnio Google Maps w celu zlokalizowania pomników Feliksa Dzierżyńskiego w Rosji. Jest ich wiele, w różnych częściach kraju. Oto przykład. Cytowane wpisy z Tweetera należą do wątku, w którym publikuję współrzędne geograficzne i zdjęcia miejsc kultu Dzierżyńskiego, organizatora komunistycznej tajnej policji.

Przestrzeń publiczna w Rosji ma charakter sowiecki i komunistyczny. Większość doniesień z Rosji ignoruje tę podstawową informację.

Moskwa (dwa pomniki), Sankt Petersburg, Saratow, Ufa, Wołgograd (dwa), Taganrog, Kirow, Krasnojarsk, Nowosybirsk, Dzierżyńsk, Orzeł, Kursk…

W Kirowie jest centrum handlowe nazwane imieniem Dzierżyńskiego. Wiele ulic i skwerów w Rosji nosi to imię.

Jest także pomnik Stalina w Jakucku odsłonięty w 2013.

Przerażające.

@LechSBorkowski

Categories
Blog-PL

Neuronalne korelaty świadomości

Komentarz do recenzji Hitler and Stalin by Laurence Rees review: a tale of two tyrants, “Hitler i Stalin” Laurence’a Reesa, Robert Gerwarth w The Telegraph, 26 października 2020. Wersja angielska: Neural correlates of consciousness.


Lech S Borkowski comment The Telegraph 26 October 2020
Lech S Borkowski, komentarz do recenzji “Hitler and Stalin by Laurence Rees book review” w The Telegraph, 26 października 2020

Druga wojna światowa i związane z nią wydarzenia są zwykle postrzegane z perspektywy w większości militarnej. Rozpoczęła się [data], zakończyła się [data]. [liczba] mln ofiar.

Moja rodzina pochodzi z Polski wschodniej, która doznała trzech okupacji w czasie wojny i po niej: sowiecka 1939-1941, niemiecka 1941-1944 i ponownie sowiecka od 1944.

Wojna nie skończyła się w 1945. Moi rodzice i inni członkowie rodziny byli uwięzieni w obozach koncentracyjnych w Związku Sowieckim przez wiele lat po zakończeniu drugiej wojny światowej. Mój wujek był torturowany do stanu, w którym nie znał swojego imienia. Był trwale okaleczony. Technicznie żywy, umarł jako istota ludzka.

Moja mama także ucierpiało ogromnie. Druga wojna światowa była bardzo okrutna, ale prawdziwe piekło nastało po 1945. Wojna przeciwko naszej rodzinie nigdy naprawdę się nie skończyła. W 2015 moja żona i ja zostaliśmy wyrzuceni z naszych miejsc pracy w Polsce, ponieważ neuronalne korelaty naszej świadomości wykazywały cechy zakazane i przez klasę rządzącą zainstalowaną w wyniku okupacji komunistycznej.

Nasza rodzina ucierpiała zarówno z rąk nazistów, jak i komunistów. Dziadek mojej żony walczył przeciwko inwazji niemieckiej w 1939, był następnie więziony przez Sowietów w 1940-41, a później walczył w siłach alianckich na froncie zachodnim, a po powrocie do Polski w 1947 znów został uwięziony przez komunistów.

O ile druga wojna światowa jest rozumiana jako kampania wojskowa zakończona w 1945, związana z nią przemoc jest kontynuowana w formie cywilnej przeciwko cywilom. Polska rozumiana jako cywilizacja rozwinięta na przestrzeni stuleci została zniszczona. Dziś ta sama nazwa jest używana przez komunistyczną podróbkę.

@LechSBorkowski

Research

Categories
Blog-PL

Druga wojna światowa zredukowana do karykatury

Drugi komentarz do artykułu Hitler and Stalin by Laurence Rees review, David Aaronovitch, The Times, 23 października 2020. Wersja angielska: WWII history reduced to caricature.


Lech S Borkowski, WWII history reduced to caricature, comment The Times 26 October 2020
Lech S Borkowski, komentarz w The Times, 26 października 2020

26 października 2020

Chciałbym wrócić do drugiego akapitu recenzji, którą skomentowałem już wcześniej. Cały artykuł jest oparty na koncepcji symetrii dwóch dyktatur.

“Jednym z miast anektowanych przez Sowietów był Lwów, który włączyli do Ukrainy.”

Ukraińskiej “republiki” sowieckiej.

“Kiedy niemieckie wojska zbliżało się do Lwowa, lokalne NKWD —wewnętrzna służba bezpieczeństwa — dokonała masakry 4000 więźniów politycznych osadzonych w więzieniu Brygidki. Kilka tygodni później niemieccy okupanci namówili lokalnych Ukraińców do zamordowania 4000 Żydów w odwecie. Było to coś w rodzaju krwawej symetrii.”

Jest błędne przedstawienie rzeczywistości. Tu nie ma symetrii. Zabici przez Sowietów byli obywatelami Polski pochodzenia polskiego i ukraińskiego. Zabici przez Niemców również byli obywatelami Polski. Pominięcie ich obywatelstwa jest korzystne dla narracji komunistycznej. Związek Radziecki działał za pośrednictwem swoich agentów przed drugą wojną światową, takich jak ojciec jednej z dominujących dzisiaj postaci w polskich mediach, w celu organizacji poparcia dla zagarnięcia terytorium Polski wschodniej. Okupacja Polski wschodniej przez Związek Radziecki w latach 1939-1941 i ponownie po 1944 była odpowiednio manipulowana przez Moskwę. Ogłoszenie, że Polska jest martwa, pomijanie obywatelstwa ofiar i skupianie się zamiast tego na ich pochodzeniu etnicznym, przy jednoczesnej eliminacji Polaków z opisu sytuacji, jest częścią tej narracji komunistycznej.

Nazistowscy okupanci zabijali także profesorów uniwersytetów polskich we Lwowie.

Polska była jedynym znaczącym krajem, który walczył przeciwko obu tym państwom totalitarnym.

@LechSBorkowski

P.S. Zwróćmy uwagę na podpisy pod zdjęciami obu dyktatorów:

“Adolf Hitler zawsze planował atak na ZSRR”.

“Józef Stalin nie posłuchał ostrzeżeń o agresji niemieckiej”.

Komunistyczna karykatura II wojny.