Surrealistyczne przeszkody

Komentarz do artykułu ‘Rabunek,’ Fascynujące Refleksje o Tym, Co Naziści Zagrabili i o Możliwych Konsekwencjach Odzyskania Strat, recenzja książki Menachema Kaisera. Dwight Garner, The New York Times, 8 marca 2021. Mam nadzieję, że Kaiser odzyska swoją rodzinną własność. Znam dobrze tego rodzaju “przeszkody kafkowskie” w Polsce. Pamiętajmy o obecności czerwonego słonia w pokoju. Moja żona … Read more

Kafkaesque hurdles

Comment on the article ‘Plunder,’ a Gripping Reflection on What the Nazis Took and What It Would Mean to Take It Back, review of Menachem Kaiser’s book. Dwight Garner in The New York Times, March 8, 2021. I hope Kaiser recovers his family property. I am very familiar with ‘Kafkaesque hurdles’ in Poland. You need … Read more