Categories
Blog-PL

Druga wojna światowa zredukowana do karykatury

Drugi komentarz do artykułu Hitler and Stalin by Laurence Rees review, David Aaronovitch, The Times, 23 października 2020. Wersja angielska: WWII history reduced to caricature.


Lech S Borkowski, WWII history reduced to caricature, comment The Times 26 October 2020
Lech S Borkowski, komentarz w The Times, 26 października 2020

26 października 2020

Chciałbym wrócić do drugiego akapitu recenzji, którą skomentowałem już wcześniej. Cały artykuł jest oparty na koncepcji symetrii dwóch dyktatur.

“Jednym z miast anektowanych przez Sowietów był Lwów, który włączyli do Ukrainy.”

Ukraińskiej “republiki” sowieckiej.

“Kiedy niemieckie wojska zbliżało się do Lwowa, lokalne NKWD —wewnętrzna służba bezpieczeństwa — dokonała masakry 4000 więźniów politycznych osadzonych w więzieniu Brygidki. Kilka tygodni później niemieccy okupanci namówili lokalnych Ukraińców do zamordowania 4000 Żydów w odwecie. Było to coś w rodzaju krwawej symetrii.”

Jest błędne przedstawienie rzeczywistości. Tu nie ma symetrii. Zabici przez Sowietów byli obywatelami Polski pochodzenia polskiego i ukraińskiego. Zabici przez Niemców również byli obywatelami Polski. Pominięcie ich obywatelstwa jest korzystne dla narracji komunistycznej. Związek Radziecki działał za pośrednictwem swoich agentów przed drugą wojną światową, takich jak ojciec jednej z dominujących dzisiaj postaci w polskich mediach, w celu organizacji poparcia dla zagarnięcia terytorium Polski wschodniej. Okupacja Polski wschodniej przez Związek Radziecki w latach 1939-1941 i ponownie po 1944 była odpowiednio manipulowana przez Moskwę. Ogłoszenie, że Polska jest martwa, pomijanie obywatelstwa ofiar i skupianie się zamiast tego na ich pochodzeniu etnicznym, przy jednoczesnej eliminacji Polaków z opisu sytuacji, jest częścią tej narracji komunistycznej.

Nazistowscy okupanci zabijali także profesorów uniwersytetów polskich we Lwowie.

Polska była jedynym znaczącym krajem, który walczył przeciwko obu tym państwom totalitarnym.

@LechSBorkowski

P.S. Zwróćmy uwagę na podpisy pod zdjęciami obu dyktatorów:

“Adolf Hitler zawsze planował atak na ZSRR”.

“Józef Stalin nie posłuchał ostrzeżeń o agresji niemieckiej”.

Komunistyczna karykatura II wojny.